Sökning: "Försvarsbeslut"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Försvarsbeslut.

 1. 1. Realism eller liberalism? Förklaringskraft i svenska försvarsbeslut : En fallstudie av koherens i strategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Per Clementz; [2018]
  Nyckelord :Försvarspolitik; strategi; realism; liberalism;

  Sammanfattning : According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different explanatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. John J. LÄS MER

 2. 2. När Sveriges säkerhet privatiserades

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mats Wigert; Nicklas Kamperhaug; [2018]
  Nyckelord :Totalförsvar; Försvarsmakten; SJ; Trafikverket; Green Cargo AB; Regeringsbeslut; Försvarsbeslut; FM Doktriner;

  Sammanfattning : Vår uppsats beskriver hur de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB har påverkats av totalförsvarets nedläggning under 90-talet fram till idag, samt det återtagande och nyskapande som dessa tre aktörer står inför.  Empirin bygger på data som har framkommit under intervjuer med de tre aktörernas respondenter, med detta som underlag har vi sökt i propositioner, motioner, regeringsbeslut och litteratur. LÄS MER

 3. 3. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetspolitisk bristvara? : en kartläggning av svensk säkerhetsstrategi efter Försvarsbeslut 15

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kristoffer Jändel; [2017]
  Nyckelord :Säkerhetsstrategi; Grand Strategi; Säkerhetspolitik; Försvarsbeslut;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish defense bill from 2015 to work out if the content can be considered as an official national security strategy of Sweden and if it can be considered a balanced strategy.  The main conclusion of the study is that the defense bill contains information about the basic strategic components of ends, means, ways and context at the security strategy level. LÄS MER

 5. 5. Ett starkare försvar? : Ett implementeringsperspektiv på militärers attityd till Försvarsbeslut 15

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adolfsson Peter; [2016]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Implementering; Försvarsbeslut 15;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Försvarsbeslut.

Din email-adress: