Sökning: "Förväntningar förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Förväntningar förlossning.

 1. 1. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars förväntningar och upplevelser av BB-tiden. : - Intervju med föräldrapar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Hansen; Emelie Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Expectations; experiences; parents; postnatal care; Förväntningar; upplevelser; föräldrar; BB-tiden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under BB-tiden ska barnets och föräldrars hälsa och välbefinnande främjas och tillgodoses efter familjens behov. Barnmorskan ska stärka föräldraparet i föräldrarollen, samt stödja och främja amningen. Syfte: Att beskriva föräldrars förväntningar och upplevelser av BB-tiden. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av en förlossning som startat genom induktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelique Nord; Sofia Olsson; [2018]
  Nyckelord :experience; delivery; induced labour; reception; support; content analysis; upplevelse; förlossning; induktion; bemötande; stöd; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Förlossningsvården är i ständig förändring. Att andel induktioner de senaste 20 åren har ökat är en av dem. Flera studier pekar i riktning mot att den ökningen kommer att fortsätta. LÄS MER

 4. 4. Vad kommer att hända? : Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotte Johansson; Linda Elofsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på barnmorskan i förlossningssammanhanget : Unga gravida kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennie Andreasson; Ida Turesson; [2016]
  Nyckelord :förväntningar; förlossning; barnmorska; unga gravida; tillåtande atmosfär; grundad kunskap; stärkande relation;

  Sammanfattning : Den unga gravida kvinnan befinner sig i en övergångsperiod mellan barn och vuxen. Perioden präglas av förändring och identitetsskapande. Barnmorskans roll är central inom barnafödande. Upplevt stöd under förlossningen minskar smärtupplevelsen och således också användandet av medicinsk smärtlindring under förlossningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förväntningar förlossning.

Din email-adress: