Sökning: "Facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 1745 uppsatser innehållade ordet Facebook.

 1. 1. PÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkret

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Ek; Richard Södling; [2018-07-04]
  Nyckelord :Femfaktormodellen; interaktion med teknologi; användarmönster innan sömn; beroende; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technologybefore going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participantsthe personality traits of Five-factor models will be investigated in relation tointeraction with technology before going to sleep. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL MEDIA AND TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT. Swedish teachers’ discussion in thematic Facebook groups.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Herolind Ramadani; [2018-07-04]
  Nyckelord :teacher; social media; professional development;

  Sammanfattning : To analyse ways in which Swedish teachers engage in social media informally for professional development. The focus lies on teachers joining a thematic group on Facebook in order to participate in the sharing and obtaining of practical knowledge... LÄS MER

 3. 3. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Att skapa effektiv reklam i ett reklamtrött Sverige En kvantitativ studie om attityder till reklam på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Andersson; Fredrik Ternesten; [2018-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Exkludering för ordningens skull - Emotionernas gränsland i Kviberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Swahn; [2018-04-12]
  Nyckelord :Emotions; exclusion; borders; security; order; Kviberg;

  Sammanfattning : Mary Douglas classical work Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo from 1966 has shown us that our understanding of the world has to do with the ordering of matter into places. But what happens when these places are interpreted as leaking? This study investigates how residents in a student neighbourhood can experience a creeping sense of insecurity while still feeling secure themselves. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Facebook.

Din email-adress: