Sökning: "Facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 1571 uppsatser innehållade ordet Facebook.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Karlsson; Helena Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhuspedagogik; Utomhusdidaktik; utomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Social Network Analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Malcolm Kente; [2017-12-12]
  Nyckelord :Social Network Sites; Data Mining; Social Media; User Engagement Migration; Facebook Graph API;

  Sammanfattning : This thesis describes an exploratory case study that looks to understand user engagement and migration within online communities. Considering the structuresof interaction provided within online communities on Facebook, the objective is to discover (1) the influence on the level of user activity within existing Social NetworkSites (SNSs) communities, and (2) migration patterns of users across these communities. LÄS MER

 3. 3. Vägen till väggen En studie om betalväggar på den svenska dagstidningsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alfred Dikalov; Nilas Jonsson; Anthony Nordström; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDuring the last decades, the Swedish newspaper industry has seen a decline in circulation and ad revenues. Most of the Swedish daily newspapers are present online, and has been since the middle of the 1990s. LÄS MER

 4. 4. PRATA POLITIK PÅ FACEBOOK En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Hagbranth; Mikael Hermansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:VT 2017Handledare:Nicklas HåkanssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:57Antal ord:15 505Nyckelord:Politik, Sociala medier, Facebook, Tvåvägskommunikation, Politisk kommunikation, Politics, Social media, Political Public Relations, Kommunikationsfunktioner, FramingSyfte:Denna rapport ämnar undersöka hur svenska riksdagspartier kommunicerar med befolkningen på Facebook mellan åren 2012–2016. De två ämnen som ligger till grund för undersökningen är sjukvård och utbildning. LÄS MER

 5. 5. REKLAMEN SOM VET VEM DU ÄR En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Catherine Lavér; Louise Nordahl; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 18 126Nyckelord:Riktad reklam, Facebook, Instagram, integritet, övervakning, sociala medier, riktad marknadsföringSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur användare av sociala medier upplever denriktade reklamen ur ett integritetsperspektiv.Teori: Studiens teoretiska ramverk innehåller teori och tidigare forskning om övervakning,integritet, reklam och användning av sociala medier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Facebook.

Din email-adress: