Sökning: "Family Law"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade orden Family Law.

 1. 1. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 3. 3. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Hanna Bromée; [2018]
  Nyckelord :jordförvärvslag; jordförvärvsordning; lantbruksegendom;

  Sammanfattning : In Sweden the real-estate market for agricultural and forest land has been regulated by law since the beginning of the 1900’s. The Land Acquisition Act from 1979 is the now current law. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av patienters delaktighet i palliativ vård : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Andersson; Anna Kollin; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Experience; Patient; Participation; Palliative care; Sjuksköterska; Upplevelse; Patient; Delaktighet; Palliativ vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Palliativ vård definieras som en aktiv helhetsvård av patienten och dennes familj och är aktuell när förväntningarna med vården inte längre är att bota. Palliativ vård erhålls genom teamarbete. LÄS MER

 5. 5. Värdet i utvärderingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Åhsberg; Charlotta Persson; [2018]
  Nyckelord :artighet; legitimitet; organisation; mening; profession; syfte; utvärdering;

  Sammanfattning : Persson, C &Åhsberg, F. Värdet i utvärderingar. Kvalitativ syftesstudie av BiFF utvärderingar. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Family Law.

Din email-adress: