Sökning: "Family Law"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade orden Family Law.

 1. 1. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 2. 2. Värdet i utvärderingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Åhsberg; Charlotta Persson; [2018]
  Nyckelord :artighet; legitimitet; organisation; mening; profession; syfte; utvärdering;

  Sammanfattning : Persson, C &Åhsberg, F. Värdet i utvärderingar. Kvalitativ syftesstudie av BiFF utvärderingar. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Effekten av yrkeserfarenhet : En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet kan påverka socialsekreterare och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elisabeth Eriksson; Samuel Udd; [2018]
  Nyckelord :work experience; self-efficacy; work engagement; social service workers; discretion; yrkeserfarenhet; självförmåga; engagemang; socialsekreterare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet kan granskas närmare. LÄS MER

 4. 4. “DET ÄR JU ALDRIG LÄTT ATT BLI FÖRÄLDER” - Boendestödjares syn på stöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Lillebill Näsström; [2018]
  Nyckelord :Daily life support; Daily supporters; Housing support; Intellectual disability; Parents;

  Sammanfattning : According to The Swedish act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), people with intellectual disability have certain rights. Even if the law does not specifically mention parents with intellectual disability or the right to start a family, it is clear that this law shall promote equality in living conditions and full participation in community life. LÄS MER

 5. 5. Unaccompanied Refugee Children in Greece and Their right to Family Reunification with family members in other EU countries: An explorative and explanatory study of the implementation of Dublin Regulation in Greek national legislation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Victor Roman; [2017-07-03]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children minors; Family Reunification; “best interest of the child”; Dublin Regulation; Law 4375 2016; Greece; EU; Implementation;

  Sammanfattning : Unaccompanied children/minors (UAC) represents a large proportion of thedemography of refugees in Greece, and many of them have families in other EUcountries they wish to be reunited with. However, the increasingly closed borders andrestricted freedom of movement in Greece have limited the possibility to reach familymembers in the EU. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Family Law.

Din email-adress: