Sökning: "Fanny Bermudez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Bermudez.

  1. 1. Kvinnans livskvalitet och sexuella funktion efter hysterektomi : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Fanny Bermudez; Frida Larsson; [2017]
    Nyckelord :Benign; hysterectomy; life quality; sexual function; Benign; hysterektomi; livskvalitet; sexuell funktion;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fanny Bermudez.

Din email-adress: