Sökning: "Fanny Lundén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Lundén.

 1. 1. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ekenberg; Fanny Lundén; [2015]
  Nyckelord :rekreationscykling; cykelturism; Kattegattleden; cykelrastplats; cyklistens behov; landskapsarkitektur; gestaltning; recreational cycling; bicycle tourism; the Kattegatt Trail; rest areas for cyclists; cyclist’s needs; landscape architecture; design;

  Sammanfattning : Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder. Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Läkande landskap : att rena mark och vatten med fytoremediering i en urban kontext

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fanny Lundén; [2014]
  Nyckelord :Fytoremediering; förorenad mark; in-situ; giftfri miljö; brownfield planering; postindustriella urbana områden; rekreation; design; Malmö; Amsterdam;

  Sammanfattning : Fytoremediering är en relativt ny saneringsmetod men har de senaste åren blivit mer uppmärksammad inom forskning. Fytoremediering bygger på växters naturliga förmåga att rena förorenad mark, vatten eller sediment. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av ledarskap och kreativitet i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellinor Lundén; Fanny Mellberg; [2012]
  Nyckelord :motivation; kreativt klimat; ledarstil; kreativitet; Förändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ledare i organisationen arbetar för att främja kreativitet, samt att undersöka vilken betydelse kreativitet har i ett företag där huvuduppgiften inte är att producera kreativa lösningar eller tjänster. Deltagarna i undersökningen var sex chefer inom ett större svenskt försäkringsbolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fanny Lundén.

Din email-adress: