Sökning: "Fanny Mellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Mellberg.

  1. 1. Betydelsen av ledarskap och kreativitet i en organisation

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ellinor Lundén; Fanny Mellberg; [2012]
    Nyckelord :motivation; kreativt klimat; ledarstil; kreativitet; Förändring; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ledare i organisationen arbetar för att främja kreativitet, samt att undersöka vilken betydelse kreativitet har i ett företag där huvuduppgiften inte är att producera kreativa lösningar eller tjänster. Deltagarna i undersökningen var sex chefer inom ett större svenskt försäkringsbolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fanny Mellberg.

Din email-adress: