Sökning: "Fanny Södergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Södergren.

 1. 1. Inkluderad och osynlig : En kvalitativ analys om hur transpersoner förhåller sig till representationen av trans i nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Selemark Södergren Fanny; [2017]
  Nyckelord :queer; trans; medie-och kommunikation; nyhetsartiklar; Judith Butler; representation; Fanny Ambjörnsson; transstudier; transperson; transpersoner; CIS; MKV; Stockholms universitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur representationen av transpersoner uppfattas i nyhetsmedia genom en jämförelse mellan transpersoners egna upplevelser av att vara trans med representationen av trans i nyhetsartiklar och därmed urskilja om normativa och stereotypa föreställningar om trans existerar i framställandet. Empirin utgörs av intervjuer med fem stycken transpersoner. LÄS MER

 2. 2. Att vara närvarande i väntan på döden : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Södergren; [2015]
  Nyckelord :Döende patienter; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård i livets slutskede; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det dör cirka 90000-100000 människor i Sverige varje år och många av dessa människor är i behov av palliativ vård. Att vara sjuksköterska i denna vårdform kan vara känslomässigt påfrestande vilket kan göra att den professionella hållningen är svår att hålla. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fanny Södergren.

Din email-adress: