Sökning: "Farsta"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Farsta.

 1. 1. Nyttomaximering av en solcellsanläggning : En jämförelse mellan ett konventionellt- och ett smart solcellssystem.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Östling; Filip Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Maximizing the utility; smart systems; photovoltaics; energy storage; Nyttomaximering; smarta system; solceller; energilager;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete utvärderar och jämför en befintlig solcellsanläggning med installerat energilager samt en smart växelriktare i Farsta, Stockholm. Jämförelsen ställer denna anläggning mot ett konventionellt solcellssystem med enbart solceller. LÄS MER

 2. 2. Optimizing Shopping Centres – A Case Study of Farsta Centrum

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Reppling; Tobias Tillander; [2016]
  Nyckelord :Shopping centres; multi-channel retailing; digital shopping; Farsta Centrum; internet; shopping centre management; Köpcentrum; multikanalförsäljning; digital handel; Farsta Centrum; näthandel; köpcentrumförvaltning;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the possibilities for Farsta Centrum so they canincrease their visitor count to avoid losing customers in favor of online shopping. It isinvestigated through several hypotheses that were formed. To accomplish this, a case studywhich consists of two parts has been completed. LÄS MER

 3. 3. Farstas nya stadspark : utredning av placering och ett gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Sundin; Hannah Theorell; [2015]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadspark; parkstråk; tyngdpunkt; Farsta;

  Sammanfattning : Ett aktuellt ämne inom landskapsarkitekturen är den potentiella konflikten mellan förtätning och grönområden i städer. Ett sätt att kompensera förlusten av kvantitativa grönområden på grund av förtätningsprojekt är att omvandla delar av återstående grönområden till mer högkvalitativa parker med plats för många användningsområden samt öka tillgängligheten till dessa parker. LÄS MER

 4. 4. Användarbehov i samhällsplanering : en fallstudie av användarcentrerade metoder

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Lydia Wallgren; [2015]
  Nyckelord :UCD methods; design process; urban planning; public participation; Användarcentrerade designmetoder; designprocess; samhällsplanering; medborgardialog;

  Sammanfattning : Public participation in urban planning is meant to increase democracy in the planning process. Even though all citizens have the option to participate in urban planning debates, few seize their chance to partake. This thesis describes a study on how user needs are met and prioritized in design processes concerning urban planning. LÄS MER

 5. 5. Individual metering and charging of heat and hot water in row house areas - Comparing study of two row house areas in Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Viktor Åhlander Cevallos; Henrik Åström; [2014]
  Nyckelord :individual metering; heat; hot water; row house; individuell mätning; debitering; värme; varmvatten; radhus;

  Sammanfattning : In today’s society our residents and premises consume 38 % of the total energy use in Sweden. 2011 that number corresponded to 77,8 TWh/year. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Farsta.

Din email-adress: