Sökning: "Fast-Track"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Fast-Track.

 1. 1. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 2. 2. The Establishment of Fast-Track and User Friendly Courts in Kabwe and Lusaka to Fight Gender-Based Violence Cases Ambitions, development, and practice (Minor Field Study)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elena Lakso Tesáková; [2017-10-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study gives a critical description of the establishment and functioning of the fast-track and user-friendly courts to fight gender-based violence cases in Zambia. The two courts were opened as pilot projects in January (Kabwe) and March (Lusaka) 2016 after four years of preparation and study visits by Zambian legal experts in countries around the world. LÄS MER

 3. 3. Med kall hjärna och varmt hjärta. En studie om arbetsförmedlares uppfattningar om sitt arbete med snabbspår

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cecilia Wahlgren; Hanna Persson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; arbetsförmedlare; handlingsutrymme; implementering; närbyråkrat; policy; snabbspår;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur arbetsförmedlare uppfattar sitt arbete och arbetsmöjligheterna i verksamheten som rör snabbspår.Teori: Studiens teoretiska referensram utgörs av Lipsky och Lundquists två teorier om att närbyråkrater har en betydande roll vid implementeringen av politik och belyser aspekter som påverkar närbyråkraters möjligheter att utföra en policy. LÄS MER

 4. 4. Kan sjuksköterska inom ambulanssjukvården förutsäga inläggning av patienter till slutenvården?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Karsten; Micaela Westerberg; [2017]
  Nyckelord :Nurse; ambulance; predict hospital admissions; low priority; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Väntetid på akutmottagningen har ökat och lågprioriterade patienter väntar länge på inläggning. Genom att ringa in faktorer där inläggning kan förutses är det möjligt att i framtiden införa snabbspår för direktinläggning. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse efter knäprotesoperation och den korta vårdtiden- En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Veronica Pjerner; Jessica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :“Fast Track”; TKA; Experience; Theatre nurse; Information; ”Fast Track”; TKA; Upplevelse; Operationssjuksköterskan; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har det satsats på att effektivisera den elektiva vården (Fast-track”). Vårdtiden efter en total knäprotesoperation (TKA) är i dag bara några enstaka dagar. Studier har visat att det finns en oro hos patienter att bli utskrivna för tidigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fast-Track.

Din email-adress: