Sökning: "Femfaktormodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Femfaktormodellen.

 1. 1. Neutralisera mera! Neutraliserade items inverkan på skönmålning vid personlighetstestning i rekryteringssammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lukas Levay; Henrik Österberg; [2017]
  Nyckelord :Social Desirability Responding; SDR; Personality inventory; Personnel selection; Neutralized items; Five Factor Model; Skönmålning; Social Önskvärdhet; Personlighetstest; Rekrytering; Neutraliserade items; Femfaktormodellen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personality inventories are commonly used in companies’ personnel selection and recruitment, because they increase the predictive validity. A problem is that some jobseekers respond in a social desirable way to increase their chances of employment, which is possible since many inventories are based on self-ratings. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdrag som prediktorer för högkänslighet : En enkätundersökning avseende högkänslighet i relation till personlighetsdragen enligt femfaktormodellen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Ida Velander; [2017]
  Nyckelord :personality traits; sensory processing sensitivity; five-factor model; FFPI; HSPS; personlighetsdrag; högkänslighet; femfaktormodellen; FFPI; HSPS;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to investigate how sensory processing sensitivity is related to the personality traits extraversion, agreeableness, emotional stability, conscientiousness and autonomy of the five-factor model. The samples for the study were members of the Association for the Highly Sensitive in Sweden and a Facebook community for highly sensitive individuals. LÄS MER

 3. 3. Den kreativa personligheten : En socialpsykologisk studie om femfaktormodellens personlighetsdrag och dess samverkan med konstnärlig kreativitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Irina Bolin; Sandra Magnusson; [2017]
  Nyckelord :five-factor model; artistic creativity; creativity; openness; extroversion; neuroticism; femfaktormodellen; konstnärlig kreativitet; kreativitet; öppenhet; extroversion; neuroticism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personlighet och dess eventuella kausala samband med konstnärlig kreativitet. Femfaktormodellen användes för att undersöka personlighetsdragen öppenhet, extroversion och neuroticism. Begreppet kreativitet beskrivs genom tidigare forskning och konstnärlig kreativitet utgör grunden för studien. LÄS MER

 4. 4. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ola Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Aktieavkastning; CAPM; Fama-Frenchs femfaktormodell; multifaktormodell; anomalier; GRS-test.; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER

 5. 5. Personlighet och åldrande : Stabilitet och förändring under en 12-årsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Peter Axbrink; Jon Lindén; [2017]
  Nyckelord :personality change; personality stability; maturity principle; mean level change; rank-order stability; elderly; five-factor model; personlighetsförändring; personlighetsstabilitet; mognadsprincipen; medelvärdesförändring; rangordningsstabilitet; äldre; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : Personlighet är per definition relativt stabila mönster av tankar, känslor och beteenden men det finns även klara belägg för att personlighet kan ändras under hela livsloppet. Exakt hur stabil personligheten är och vilka förändringar som sker hos äldre individer är däremot inte klarlagt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Femfaktormodellen.

Din email-adress: