Sökning: "Filmens utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Filmens utveckling.

 1. 1. "Nobody puts Baby in a corner" : en litteraturstudie om filmens roll som multimodal text i undervisning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Gunnmo; Nellie Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Film; multimodal text; literacy; F-3; elevers erfarenheter; undervisning;

  Sammanfattning : De elever lärare möter i dagens skola är vana vid att se på film (von Scantz, 2016, s. 141). Läraren ges därför enligt Westergren (2016, s. 61–62) genom att bruka film i sin undervisning en möjlighet, till att använda ett språk som eleverna är väl förtrogna med. LÄS MER

 2. 2. The Final Girl

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Calle Svensson; [2016]
  Nyckelord :Halloween; kvinnlig huvudroll; feministisk filmteori; slasher; the Final Girl; Halloween; kvinnlig huvudroll; feministisk filmteori; slasher; the Final Girl;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen Halloween. Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. LÄS MER

 3. 3. Va inte en sån Boof! : Filmanalys ur ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Oroug; [2016]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; förskola; barnfilm.;

  Sammanfattning : Denna studie utgår ifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv där barnfilmen Home (2015) analyseras med hjälp av analysmetoden kvalitativ textanalys samt med hjälp av Lorentz (2006, s 121-131) modell för utvecklande mot en interkulturell kompetens. Studiens syfte är att undersöka hur interkulturella möten gestaltas i filmen, samt undersöka hur filmen skulle kunna användas för undervisning i förskolans verksamhet för att gynna en utveckling av en interkulturell kompetens hos barnen. LÄS MER

 4. 4. Ond hjältinna och aktiv prinsessa : En jämförande studie i hur porträtteringen av kvinnor har förändrats i berättelsen om Törnrosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lina Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Genus; feminism; populärkultur; genuskonstruktioner; stereotyper; representationer; Disney;

  Sammanfattning : Bakgrund: Törnrosa lanserades 1959 och är en Disneyfilm som blivit hårt kritiserad för stereotypa karaktärsframställningar. 2014 lanserades Maleficent som baseras på samma berättelse. LÄS MER

 5. 5. Pedagogernas syn på populärkulturell film

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Teddy Nilsson; Filip Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Förskola; norm; pedagog; populärkultur.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers normer kring populärkulturell film i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Två förskollärare och en barnskötare intervjuades för att få en förståelse kring ämnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Filmens utveckling.

Din email-adress: