Sökning: "Financial Constraints"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Financial Constraints.

 1. 1. Effektivisera byggprocessen genom att engagera samtliga aktörer i samordningsarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Strömberg; Marcus Holm; [2018]
  Nyckelord :samordning; installationssamordning; effektivisera; byggprocessen;

  Sammanfattning : Idag byggs det enormt mycket i Sverige, över hela landet men speciellt i städerna. Det byggs bostadsområden, affärsområden, industriområden, infrastruktur och annat för att skapa morgondagens samhälle. Det är under stor tidspress och konkurrens som byggnadsprojekt utförs. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Edström; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; Industriellt byggande; Lean Production; samverkansform;

  Sammanfattning : Erfarenhetsåterföring är ett viktigt verktyg för att kunna spara tid, pengar och att utveckla byggbranschen. Företagen vet om detta, men trots dessa viktiga fördelar tillämpas det sällan, där tidigare studier har visat att det beror bland annat på tidsbrist och dåligt engagemang. LÄS MER

 4. 4. Optimal Macroprudential-Fiscal Policy and Financial Stability : The Effects on Private Debt Deleveraging in Advanced and Emerging Economies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Josef Sebhatu; [2018]
  Nyckelord :Macroprudential Policy; Fiscal Policy; Financial Stability; Private Debt.;

  Sammanfattning : What is the optimal interaction between macroprudential and fiscal policy to foster financial stability? This thesis evaluates whether policy interaction can impact private debt growth. First, a model is built with borrowing constraints that illustrate the links between private and public debt dynamics. LÄS MER

 5. 5. Leder högre CSR- prestanda till lägre kapitalbegränsningar? : en kvantitativ studie på 651 bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Litmark; Sofia Titus; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSR dimensions; capital constraints; sustainability; ESG performance environment; social; corporate governance ; CSR; CSR-dimensioner; kapitalbegränsningar; hållbarhet; ESG prestation miljö; social; företagsstyrning ;

  Sammanfattning : : I denna studie undersöker vi om CSR-strategier påverkar företagets möjligheter att få tillgång till externt kapital genom att sänka dess kapitalbegränsningar. Förtydligat syftar studien till att förklara hur sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar samt mellan CSR:s dimensioner och kapitalbegränsningar ser ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Financial Constraints.

Din email-adress: