Sökning: "Financial Constraints"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Financial Constraints.

 1. 1. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Optimal Macroprudential-Fiscal Policy and Financial Stability : The Effects on Private Debt Deleveraging in Advanced and Emerging Economies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Josef Sebhatu; [2018]
  Nyckelord :Macroprudential Policy; Fiscal Policy; Financial Stability; Private Debt.;

  Sammanfattning : What is the optimal interaction between macroprudential and fiscal policy to foster financial stability? This thesis evaluates whether policy interaction can impact private debt growth. First, a model is built with borrowing constraints that illustrate the links between private and public debt dynamics. LÄS MER

 3. 3. Leder högre CSR- prestanda till lägre kapitalbegränsningar? : en kvantitativ studie på 651 bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Litmark; Sofia Titus; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSR dimensions; capital constraints; sustainability; ESG performance environment; social; corporate governance ; CSR; CSR-dimensioner; kapitalbegränsningar; hållbarhet; ESG prestation miljö; social; företagsstyrning ;

  Sammanfattning : : I denna studie undersöker vi om CSR-strategier påverkar företagets möjligheter att få tillgång till externt kapital genom att sänka dess kapitalbegränsningar. Förtydligat syftar studien till att förklara hur sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar samt mellan CSR:s dimensioner och kapitalbegränsningar ser ut. LÄS MER

 4. 4. A Short Walk on Wall Street - Does Short Selling Exposure Improve M&A Quality?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julius Lühr; Daniel Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Short Selling; Mergers Acquisitions; Corporate Governance; Regulation SHO; Governance by Trade;

  Sammanfattning : We examine whether short sellers are a source of effective corporate governance in the context of M&A. Using a sample of 9,386 U.S. mergers & acquisitions from 2002 to 2016, we find that acquirers subject to more short interest experience significantly higher announcement period abnormal stock returns. LÄS MER

 5. 5. Value at Risk for a high-dimensional equity portfolio : A comparative study investigating computational complexity and accuracy for different methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Robin Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Risk management is practiced in many financial institutions and one of the most commonly used risk measures is Value at Risk. This measure represents how much a portfolio of assets could lose over a pre-specified time horizon to a cer- tain probability. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Financial Constraints.

Din email-adress: