Sökning: "Financial Constraints"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Financial Constraints.

 1. 1. Left out and let down: A study on empowerment and access to education for young mothers in post-Ebola Sierra Leone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Pärnebjörk; [2017]
  Nyckelord :Adolescent pregnancy; Development; Education; Empowerment; Gender; Non-formal education; Reproductive health; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sierra Leone has struggled with high rates of adolescent pregnancy for some time and reports have shown an increase in these figures during and following the unprecedented Ebola Virus Disease outbreak from 2014 through 15. As young girls are impregnated, it has long been customary for girls to drop out of school. LÄS MER

 2. 2. Fixed Income Modeling

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Othmane Chaqchaq; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Besides financial analysis, quantitative tools play a major role in asset management. By managing the aggregation of large amount of historical and prospective data on different asset classes, it can give portfolio allocation solution with respect to risk and regulatory constraints. LÄS MER

 3. 3. Den gränsöverskridande intermediären : Partssamverkan och kompetensförsörjning gällande samordning av utbildning i och mellan praktikgemenskaper

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lars Ludvigsen; [2017]
  Nyckelord :Intermediary; boundary-crossing; communities of practice; learning; competence provision; vocational training; matching problem; collaboration; industry and employers federations; Intermediär; boundary-crossing; praktikgemenskap; lärande; kompetensförsörjning; yrkesutbildning; matchningsproblem; samverkan; bransch- och arbetsgivarförbund;

  Sammanfattning : Studien bidrar med fördjupad kunskap om en partsintermediärs, ett bransch- och arbetsgivarförbund, möjligheter till parts- och arbetsgivarsamverkan kring kompetensförsörjningsåtgärder för medlemsföretag och regional utveckling på en lokal arbetsmarknad. Fokus ligger på intermediärens villkor som samordnare av utbildning för maskinförares etablering på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. DVA in the Structured Notes Issuance Portfolio

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sebastian Sohl; [2017]
  Nyckelord :xVA; DVA; Structured Notes;

  Sammanfattning : This thesis focus on the issuer credit risk in financial derivatives held by a structured notes desk. Post-crisis derivative valuation includes valuation adjustments for credit, collateral and funding risk, commonly referred to as xVA. LÄS MER

 5. 5. Det cirkulära Skåne - ett regionalt perspektiv på hinder och möjligheter för att främja cirkulär företagsamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lina Hadartz; [2017]
  Nyckelord :circular economy; circular business models; policy development; regional governance; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Over the past decade, the transition to a circular economy has gained attention as a necessary step towards sustainable development. In contrast to the linear economy that is rooted in a ‘take-make-dispose’ mentality, the circular economy aims to decouple economic growth from unsustainable use of non-renewable resources by closing the material loops in the economy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Financial Constraints.

Din email-adress: