Sökning: "Flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Flashback.

 1. 1. När socialen antecknar ‘missbruk’ i dina papper”- en kvalitativ studie om gränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ella Dahlgren; Fhrida Nilsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :bruk; missbruk; alkohol; narkotika; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativt genomförd studie med syfte att undersöka föreställningar omgränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk av alkohol och narkotika. Huvudsakligenundersöks gränsdragningen i diskussionstrådar på Flashback Forum som sedan jämförs medbedömningar inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Att leva eller överleva : En studie om åsikter kring riksnormens täckning bland skribenter på internetforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Patricia Nilsson; Caroline Meyer; [2017]
  Nyckelord :financial assistance aid; needs entries; national norm; coverage; reasonable standard of living; action strategies coping strategies; ekonomiskt bistånd; behovsposter; riksnorm; täckning; skälig levnadsnivå; handlingsstrategier;

  Sammanfattning : This study involves a survey of the writers’ opinions on the internet forum Flashback about the national norms coverage. The study also contains the internet forum writers proposed action strategies for supply when living on the national norm. Thereby this study is aiming to visualize the living situation when living on the national standards. LÄS MER

 3. 3. ”När jag använder TOR blir jag en helt annan person” : En kvalitativ intervjustudie om motiven bakom användningen av Tor Browser och The Dark Web

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadia Dahlberg; Jonathan Bryskhe; [2017]
  Nyckelord :Tor Browser; The Dark Web; Uses and Gratification; Internet usage; Freedom of speech; Anonymity; Tor Browser; The Dark Web; Uses and Gratification; Internetanvändning; Yttrandefrihet; Anonymitet;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att ge en inblick i varför och hur Internetanvändare nyttjar Tor Browser och The Dark Web. Nätverket och webbläsaren förknippas ofta med illegal verksamhet, men även med yttrandefrihet och anonymitet. LÄS MER

 4. 4. ”Hjälp, jag har tagit för mycket” : en diskursanalys av Drogakuten på Flashback forum.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Love Hempel; [2017]
  Nyckelord :Flashback forum; Drogakuten; harm reduction; mixed substance abuse; discourse analysis; message board; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay I have tried to study and examine how users of illegal narcotic substances reach out for help and support on Drogakuten, a sub forum on the message board Flashback forum instead of turning to the health care system. I have tried to look at the interaction between the members to see if there is a harm reduction philosophy present on the board. LÄS MER

 5. 5. Ryktesspridning i sociala medier En diskursanalytisk undersökning av de tekniska egenskaper som påverkar ryktesspridning i diskussionsforum.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lovisa Dahlström; [2016-12-09]
  Nyckelord :Sociala medier; affordances; kritisk diskursanalys; diskussionsforum på nätet; ryktesspridning;

  Sammanfattning : This paper is based on events where behaviors in social media result in negative consequences for individuals and society as information and rumors spread. Earlier research on rumors has mainly been focused on the characteristics of the individual that pushes them to spread rumors, this paper focuses on the technical characteristics in social media that can have an impact when information and rumor spread. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Flashback.

Din email-adress: