Sökning: "Flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Flashback.

 1. 1. Att leva eller överleva : En studie om åsikter kring riksnormens täckning bland skribenter på internetforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Patricia Nilsson; Caroline Meyer; [2017]
  Nyckelord :financial assistance aid; needs entries; national norm; coverage; reasonable standard of living; action strategies coping strategies; ekonomiskt bistånd; behovsposter; riksnorm; täckning; skälig levnadsnivå; handlingsstrategier;

  Sammanfattning : This study involves a survey of the writers’ opinions on the internet forum Flashback about the national norms coverage. The study also contains the internet forum writers proposed action strategies for supply when living on the national norm. Thereby this study is aiming to visualize the living situation when living on the national standards. LÄS MER

 2. 2. Nyorden som speglar nutiden : En korpusundersökning av hur 37 nyord har etablerat sig i svenskt skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sanna Wikström; [2017]
  Nyckelord :nyord; korpusundersökning; etablering; mönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka 37 nyord från 2015 års nyordslista och få svar på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av Språkbankens korpusverktyg, där jag bland annat har tagit reda på i vilken utsträckning nyorden används baserat på hur många sökträffar de har, samt i vilka sammanhang de förekommer. LÄS MER

 3. 3. ”Har du funderat på att göra slut på dig själv?” : En granskning av diskursen kring pedofili på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Amjed Sabri; Jasmin Ashouri Taluki; [2017]
  Nyckelord :Pedophilia; mental illness; DSM criteria; stigma; discourse analysis; deviations; online forums; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay we have reviewed the discourse on pedophilia at the Flashback forum. Flashback forum is an online forum which has a subforum where individuals can discuss anything related to different topics, including pedophilia. Our main focus has been the discourse on stigma and help-seeking. LÄS MER

 4. 4. ”Svenska tjejer skall inte ge sig i lag med en grupp invandrare!” En fallanalys av Färjemålet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Svahn; Selma Alilovski; [2017]
  Nyckelord :Flashback Forum; Idealiska offer; Könsmaktsperspektiv; Reaktioner; Våldtäkt; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the beginning of 2016 there were a relatively well noted case in Sweden where a woman reported that she had been group raped during one of Silja Galaxys student cruises. Four men got suspected for the crime and the whole story went up online at a discussion website called Flashback Forum, where members discussed the case. LÄS MER

 5. 5. ”När jag använder TOR blir jag en helt annan person” : En kvalitativ intervjustudie om motiven bakom användningen av Tor Browser och The Dark Web

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadia Dahlberg; Jonathan Bryskhe; [2017]
  Nyckelord :Tor Browser; The Dark Web; Uses and Gratification; Internet usage; Freedom of speech; Anonymity; Tor Browser; The Dark Web; Uses and Gratification; Internetanvändning; Yttrandefrihet; Anonymitet;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att ge en inblick i varför och hur Internetanvändare nyttjar Tor Browser och The Dark Web. Nätverket och webbläsaren förknippas ofta med illegal verksamhet, men även med yttrandefrihet och anonymitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Flashback.

Din email-adress: