Sökning: "Flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Flashback.

 1. 1. ”TYSTA TÅRAR UR ETT ANSIKTE HÅRT SOM STEN” -En kritisk diskursanalys av den manliga gråten som känslouttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Simon Pöllänen; Lena Ebeling; [2018-02-05]
  Nyckelord :Maskulinitet; Hegemoni; Diskurs; Restriktioner; Gråt;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur föreställningar kring en konventionell manlighet skapar restriktioner kring den manliga gråten som möjlig känsloyttring. Syftet var att granska konstruktionen av maskulinitet på diskussionsforumet Flashback och analysera hur manlig gråt positioneras i förhållande till föreställningarna om manlighet. LÄS MER

 2. 2. ”Orkar inte mer, vet inte vart jag ska vända mig” : En kvalitativ innehållsanalys av hur hjälpsökande bemöts på internetforum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olle Wistedt; Tobias Olsson; [2018]
  Nyckelord :depression; internet forum; proto-professionalism; virtual communities; legitimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Cannot cope anymore, don’t know where to turn” – A qualitative content analysis of how help-seeking is met on internet forums The purpose of this study was to explore what individuals were met by when seeking help and support for depression on internet forums. More precisely the aim of this study was to describe and analyze the response given to individuals who profess depression on internet forums. LÄS MER

 3. 3. Jag kan inte ha respekt för sådana kvinnor! : En kvalitativ innehållsanalys om hur kvinnor som har barn med flera partner diskuteras på internetforum.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Löfdal; Jessica Nilsénius Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :social norms; multipartner fertility; gender roles; Flashback; Familjeliv; misogyny; families.; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I have no respect for women like that!” - a qualitative content analysis on how women who have children with multiple partners are discussed on internet forums. This essay aims to identify and analyze the view of these women. LÄS MER

 4. 4. "Socialtjänsten är ett stort lotteri, ibland blir det rätt" : En internetbaserad, kvalitativ innehållsanalys om attityder och social tillit till socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cecilia Fall; Amanda Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Social services; social worker; social trust; attitude; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is a content analysis which examines how attitudes and the social trust towards social services looks on the social network ”Flashback Forum”. Sweden is known for being a country with high trust, thus having high trust towards the state and its associated agencies. LÄS MER

 5. 5. “Jag är ingen kvinnomisshandlare” : En kvalitativ studie om män som slår kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Aprea Malmqvist; Vera Nyman; [2018]
  Nyckelord :Violence against women; stigma; accounts; shame; män som slår kvinnor; våld i nära relationer; skam; ursäkter; rättfärdigande; anonyma fora; Flashback; Familjeliv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anna Aprea Malmqvist & Vera Nyman. Title: “I’m not a women abuser”- A qualitative study based on men’s violence against women Supervisor: Anna Angelin Assessor: Anders Lundberg Men's violence against women is a constant and relevant topic for social-workers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Flashback.

Din email-adress: