Sökning: "Flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Flashback.

 1. 1. När socialen antecknar ‘missbruk’ i dina papper”- en kvalitativ studie om gränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ella Dahlgren; Fhrida Nilsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :bruk; missbruk; alkohol; narkotika; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativt genomförd studie med syfte att undersöka föreställningar omgränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk av alkohol och narkotika. Huvudsakligenundersöks gränsdragningen i diskussionstrådar på Flashback Forum som sedan jämförs medbedömningar inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Våldtog och våldtogs under livesändning : En diskursanalytisk studie om diskursen kring sexualbrott på diskussionsforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Helén; [2017]
  Nyckelord :Socialkonstuktionism; diskurs; offer och förövare; sexualbrott; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sexuellt våld och kvinnors klädsel : - En netnografisk studie av attityder bland Flashbackmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emilie Naesgård; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka attityder Flashbackmedlemmar har kring sexuellt våld mot kvinnor samt vilka attityder som finns kring kvinnors klädval vid sexuellt våld. Fokus har även legat på att undersöka hur diskussionerna kring sexuellt våld förs bland medlemmarna och vad som legat till grund för deras attityder. LÄS MER

 4. 4. Att leva eller överleva : En studie om åsikter kring riksnormens täckning bland skribenter på internetforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Patricia Nilsson; Caroline Meyer; [2017]
  Nyckelord :financial assistance aid; needs entries; national norm; coverage; reasonable standard of living; action strategies coping strategies; ekonomiskt bistånd; behovsposter; riksnorm; täckning; skälig levnadsnivå; handlingsstrategier;

  Sammanfattning : This study involves a survey of the writers’ opinions on the internet forum Flashback about the national norms coverage. The study also contains the internet forum writers proposed action strategies for supply when living on the national norm. Thereby this study is aiming to visualize the living situation when living on the national standards. LÄS MER

 5. 5. Nyorden som speglar nutiden : En korpusundersökning av hur 37 nyord har etablerat sig i svenskt skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sanna Wikström; [2017]
  Nyckelord :nyord; korpusundersökning; etablering; mönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka 37 nyord från 2015 års nyordslista och få svar på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av Språkbankens korpusverktyg, där jag bland annat har tagit reda på i vilken utsträckning nyorden används baserat på hur många sökträffar de har, samt i vilka sammanhang de förekommer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Flashback.

Din email-adress: