Sökning: "Flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Flashback.

 1. 1. När socialen antecknar ‘missbruk’ i dina papper”- en kvalitativ studie om gränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ella Dahlgren; Fhrida Nilsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :bruk; missbruk; alkohol; narkotika; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativt genomförd studie med syfte att undersöka föreställningar omgränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk av alkohol och narkotika. Huvudsakligenundersöks gränsdragningen i diskussionstrådar på Flashback Forum som sedan jämförs medbedömningar inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Ryktesspridning i sociala medier En diskursanalytisk undersökning av de tekniska egenskaper som påverkar ryktesspridning i diskussionsforum.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lovisa Dahlström; [2016-12-09]
  Nyckelord :Sociala medier; affordances; kritisk diskursanalys; diskussionsforum på nätet; ryktesspridning;

  Sammanfattning : This paper is based on events where behaviors in social media result in negative consequences for individuals and society as information and rumors spread. Earlier research on rumors has mainly been focused on the characteristics of the individual that pushes them to spread rumors, this paper focuses on the technical characteristics in social media that can have an impact when information and rumor spread. LÄS MER

 3. 3. Frivilliga samhällshjältar i strid mot samhällskollaps - En kvalitativ innehållsanalys av diskussioner om organisationen Soldiers of Odin på Flashback och Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ella Turta; [2016-10-11]
  Nyckelord :soldiers of Odin; medborgargarden; säkerhet; social kontroll; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Bristen på tidigare empirisk forskning om fenomenet medborgargardenligger till grund för min studie. Mitt övergripande syfte är att undersöka om Soldiers of Odin kanförstås som medborgargarden utifrån Les Johnstons (1996) teori. LÄS MER

 4. 4. Moral i klottersamhället - En kvalitativ innehållsanalys av diskussioner om klotter på forumet Flashback

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Bergman; [2016-04-08]
  Nyckelord :neutralization; morality; graffiti; rationality; recognition;

  Sammanfattning : Purpose and problem statements: The purpose of this study was to explore whycertain objects are more prominent targets for graffiti than others. This study isexpected to give an idea of how morality and rationality affects what is beingvandalized by graffiti or not, and hopefully contribute to increased knowledge of thesubject. LÄS MER

 5. 5. HEN En korpusstudie om bruket av pronomenet hen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Andersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :hen; pronomen; Språkbanken; korpusar; hens användningsområden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete inom lärarutbildningen, LSV410 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2015Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Flashback.

Din email-adress: