Sökning: "Florist"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Florist.

 1. 1. En resa i betygsskalan : en studie av hur medieelever beskriver att bli betygssatta i de medie-estetiska ämnena

  M1-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hammar Lovisa; [2014]
  Nyckelord :politics; society; grade system; grades; mark; summative grading; formative grading; ethnographic study; discourse analysis; discourse theory; esthetical program; self-image of the pupils; teacher profession; politik; samhället; betygssystemet; betyg; betygssättning; summativ bedömning; formativ bedömning; etnografisk studie; diskursanalys; diskursteori; estetiskt program; elevers självbild; läraryrket;

  Sammanfattning : Min tanke bakom undersökningen är att betygsättning och olika former av bedömningssätt är frågor lärare måste ta ställning till i utövandet av sin yrkesroll, från ett makt- och elevperspektiv. Som lärare har man makten att öppna respektive stänga dörrar för elever, då betyg blir avgörande för elevernas vidare utbildning. LÄS MER

 2. 2. Tre före detta floristelevers upplevelser av gymnasieskolan – utifrån kreativitet,motivation, bildning och förståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Malin Westin; [2012]
  Nyckelord :florist program; creativity; motivation; education; understanding; experiences; floristprogrammet; kreativitet; motivation; bildning; förståelse; upplevelser;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och upplevelser av sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med inriktning florist. Alla tre tog studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma florister. LÄS MER

 3. 3. Varför lyckas inte alla? : En studie på Hantverksprogrammet Frisör och Florist om skillnader mellan hög- och lågpresterande elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Rose-Marie Aarnes; Malin Andersson; [2011]
  Nyckelord :choice of studies; self-image; motivation; achievement; confidence and career choices; Studieval; självbild; motivation; prestation; framtidstro och yrkesval;

  Sammanfattning : Our purpose with this study was to investigate whether there was any difference between high and low performing students from selected aspects such as choice of studies, achievement, self-image, motivation, confidence and career choices. A training professional in today's schools requires knowledge of how young people think about their lives for us to help students develop both high-and low-performing students. LÄS MER

 4. 4. Önskvärda vägar : Bilder av vuxendom i modern gymnasievalsinformation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Pernilla Fransson; Anne Fridh; [2005]
  Nyckelord :Gymnasieval; ungdomar; vuxendom; identitet; genuskonstruktioner; gymnasiestudier; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka marknadsföringen inför högstadieelevernas gymnasieval och därigenom se vilka bilder som förmedlas av god vuxendom och dess genuskonstruktioner. Som bakgrund ligger marknadsliberalisering och livslångt lärande och den teoretiska grunden är socialkonstruktionism och postmodernism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Florist.

Din email-adress: