Sökning: "Flue Gas Treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Flue Gas Treatment.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. Raising the efficiency of black liquor lignin extraction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Konrad Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Chemical Engineering; Kemiteknik; Lignin; Black Liquor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this report was to study possibilities of making the process of extracting lignin from black liquor at pulp and paper mills more efficient in the form of a literature study. Lignin is a commodity that is likely to become more valuable in the future due to work being done by a number of companies in utilizing it as for example a base for the production of renewable fuels and carbon fibre. LÄS MER

 3. 3. Pinchanalys av det integrerade massa- och pappersbruket i Obbola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Matsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate possibilities to reduce primary steam consumption of the integrated pulp and paper mill in Obbola. For this purpose, a pinch analysis has been performed. The thesis has been carried out on site and necessary data for the analysis was produced mainly using the sensors installed for controlling the process. LÄS MER

 4. 4. Uppfuktningens inverkan på mikrobiologisk aktivitet irökgaskondenseringssystem – en studie vid Fortum Värmes kraftvärmeverk 8

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :biobränsle; desinfektionsbiprodukter; kondensatrening; kraftvärmeverk; membranfiltrering; mikrobiologisk aktivitet; mikroorganismer; rökgaskondensering; uppfuktning;

  Sammanfattning : Värtaverkets kraftvärmeverk 8 (KVV8) driftsattes 2016 och är ett av världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk. Verket tar till vara på energi ur restprodukter från skogsindustrin och pannan på KVV8 har en ångeffekt på 345 MW. Till ångeffekten kan ytterligare 100 MW värme adderas tack vare rökgaskondenseringen. LÄS MER

 5. 5. Process evaluation of a SOx and NOx exhaust gas cleaning concept for marine application

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Serwah Ibrahim; [2016]
  Nyckelord :Absorption; Maritime; SOx; NOx; pH; Exhaust Gas Treatment;

  Sammanfattning : Maritime transport accounts for about 80% of all commercial cargo transport. Themaritime sector is a large emitter of greenhouse gases, sulphur oxides, and nitrogenoxides. Since 1997, the International Maritime Organisation (IMO) set regulations(Marpol Annex VI) requiring maritime transport vessels to reduce exhaust emissions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Flue Gas Treatment.

Din email-adress: