Sökning: "Focus group"

Visar resultat 1 - 5 av 2921 uppsatser innehållade orden Focus group.

 1. 1. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra läroplanen – En fokusgruppsstudie om lärares uppfattningar kring arbetet med läroplanen och betydelsen av att synliggöra den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Johannesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Synlig undervisning; synligt lärande; medierande redskap; kollegialt lärande; effektiv undervisning; ökad måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att synliggöra kunskapsmålen i undervisningen är något jag uppfattat inte ses som en självklarhet hos alla verksamma lärare ute i skolorna. Läroplanen är det styrdokument lärarna ska förhålla sig till när de utformar sin undervisning men eleverna får inte alltid veta bakgrunden till varför de ska lära sig vissa moment. LÄS MER

 3. 3. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 4. 4. ”Jag har väldigt höga krav på speciallärare” Den nya speciallärarens uppdrag, så uppfattas det av rektorer, specialpedagoger och lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Helena Norgren; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :special education teacher; remedial teacher; inclusion; special educational support; perspectives of special need education;

  Sammanfattning : The new special education teacher degree program was launched in Sweden in 2008. The term new was used since the content was new, but the name stayed the same. Knowledge about the new content, based on the regulations of degree, would have contributed to make the different skills of special education teachers visible. LÄS MER

 5. 5. Visual web design elements – A tool to increase consumers trust in e-commerce websites

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Cynthia Michel Dao; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; trust; E-commerce credibility; Visual web design; web design elements; E-commerce fraud;

  Sammanfattning : E-commerce has become popular over the years with millions of people using this way of shopping. However e-commerce has also brought forth issues of fraud with consumers getting their identities stolen or being tricked into spending their money on products they don’t look the same in real life as on their mobile devices. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Focus group.

Din email-adress: