Sökning: "Focus group"

Visar resultat 1 - 5 av 2837 uppsatser innehållade orden Focus group.

 1. 1. Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Borcak Walder; Therese Grahn Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Preconception health and care; young people; knowledge; attitudes; Prekonceptionell hälsa; ungdomar; kunskap; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. LÄS MER

 2. 2. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 3. 3. I samverkans namn : Ett konsultationsteams betydelse ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; consultation team; interorganization; neoinstitutionalism; significant meaning; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the name of collaboration : The significant meaning of a consultation team from a neoinstitutional perspective. Collaboration between human service organizations is to be considered desirable however also known to be hard to accomplish. LÄS MER

 4. 4. Stora barngrupper i förskolan : pedagogernas reflektioner i arbetet med att forma en god läromiljö i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mari Utter; [2018]
  Nyckelord :preschool; the quality of preschool; pedagogue s approach; large children s groups; safety; förskola; kvalitén i förskola; pedagogernas förhållningsätt; stora barngrupper; tryggheten;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora barngrupper. Jag ville få en klarhet i hur pedagogerna förhåller sig till, och upplever arbetet med att tillgodose barns utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Rösträtt : Olika perspektiv på rösträttshistorien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Magnus Gärdebrand; [2018]
  Nyckelord :Voting rights; Sweden; reform; voting right history; Rösträtt; Sverige; reform; rösträttshistoria;

  Sammanfattning : When history is written is often concluded to most people that the version that is being told is the only frame that’s exist, but not only that most readers don´t reflect that the story they reading could have more than one cause and effect. This paper is trying to answer if and if so why seven different authors have different conclusions when they are describing the right to vote reform in Sweden during the period between 1880 and 1918. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Focus group.

Din email-adress: