Sökning: "Fonologisk"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet Fonologisk.

 1. 1. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER

 3. 3. Fonologisk utveckling hos 4- och 5-åringar : En normering av uttalstestet Bedömning Av Fonologi (B.A.F.)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nanna Olson; Mathilda Ulander; [2017]
  Nyckelord :speech-language pathology; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; standardization; 4 and 5 year olds; phonological development; oral motor skills; auditory perception; phonology; children; logopedi; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; normering; 4- och 5-åringar; fonologisk utveckling; oralmotorik; auditiv perception; fonologi; barn;

  Sammanfattning : Children with pronunciation difficulties are at risk of consequences later on, such as reading and writing difficulties. Problems with pronunciation could make a child less intelligible and affect their ability to discriminate between different speech sounds. LÄS MER

 4. 4. Stamning och språkliga förmågor : En studie om förmågan att identifiera ord med omkastade bokstäver, i en så kallad Word jumble-uppgift.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ida Eriksson; Hanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :stuttering; linguistic abilities; phonology; phonological working memory; phonological encoding; sub-vocal rehearsal; cognitive load; auditory sequential memory; non-verbal response; stamning; språkliga förmågor; fonologi; fonologiskt arbetsminne; fonologisk kodning; subvokal repetition; kognitiv belastning; auditivt sekvensminne; icke-verbal respons;

  Sammanfattning : The cause of stuttering is still unclear and debated. One theory is that stuttering has a connection to linguistic abilities. McGill et al. (2016) reported that people who stuttered performed lower when identifying words where the letters had been scrambled. LÄS MER

 5. 5. Hur skildras diskussionen om läs- och skrivutveckling inom whole language? : En jämförelse av diskussionen om whole language-baserad läs- och skrivutveckling på Nya Zeeland på 1990-talet och på 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Fenger-Krog; [2017]
  Nyckelord :Whole language; Nya Zeeland; vetenskaplig diskussion; läsutveckling; skrivutveckling; litteraturstudie; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att belysa diskussionerna om läs- och skrivutveckling inom whole language på Nya Zeeland genom en jämförelse av artiklar från perioderna 1990–1999 och 2008–2017 (de senaste 10 åren). För att undersöka mina forskningsfrågor analyserade jag vetenskapliga artiklar från respektive period och jämförde dem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fonologisk.

Din email-adress: