Sökning: "Fonologisk"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet Fonologisk.

 1. 1. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER

 2. 2. Expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3;5 – 4;9 år som har konstaterade uttalssvårigheter : En icke-linjär fonologisk analys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Agnes Jern Isacsson; Linda Malmgren Johansson; [2017]
  Nyckelord :Phonology; preschool children; non-linear analysis; phonological difficulties; LINUS; PPC; WCM; Fonologi; förskolebarn; icke-linjär analys; fonologiska svårigheter; LINUS; PPC; WCM;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3;5-4;9 år som följer en atypisk tal- och språkutveckling och jämföra den med en åldersmatchad kontrollgrupp.  Ytterligare ett syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan expressiv fonologisk förmåga och impressiv lexikal förmåga. LÄS MER

 3. 3. Intensivläsning En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning Intense Reading An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Margareta Brönmark; Lena Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Avkodning; fonologisk medvetenhet; motivation; upprepad läsning; Wendickmetoden;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Titel: ”Intensivläsning” - En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning. An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading. LÄS MER

 4. 4. Fonologisk intervention baserad på en icke-linjär fonologisk analys : En multipel fallstudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Emma Ristenvik; Lina Vikström; [2017]
  Nyckelord :Phonological language disorder; nonlinear phonological analysis; intervention; Fonologisk språkstörning; icke-linjär fonologisk analys; fonologisk intervention;

  Sammanfattning : Children with phonological problems often come in contact with a speech and language pathologist for intervention. The intervention can be based on different theoretical frameworks, whereof non-linear phonology is one. The present study was carried out as a multiple single-case study with three participants aged 4;3-4;4 years. LÄS MER

 5. 5. Datorprogram för elever med dyslexi : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; hjälpmedel; datorprogram;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka vad det innebär för elever med dyslexi att få datorstödd undervisning och vilka förmågor eleverna utvecklar med datorprogrammen. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där avhandlingar och artiklar tagits fram för att kunna svara på syftet och frågeställningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fonologisk.

Din email-adress: