Sökning: "Formellt informellt språk"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Formellt informellt språk.

 1. 1. Lärande i påbyggnadsutbildning : Symbiosen mellan utbildning under längre tid och lärande i arbetslivet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Dahlberg Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lärande; speciallärare; påbyggnadsutbildning; Communities of Practice;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur blivande speciallärare under påbyggnadsutbildning utvecklar sitt lärande i spänningsfältet mellan formellt utbildning och informellt lärande i praktiken. För att uppnå studiens syfte användes en trianguleringsmetod som tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Glosor i matte? : En kvalitativ studie om fem lärares användning av formellt/informellt matematikspråk samt om deras uppfattning om dessa två begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Karin Loite; [2017]
  Nyckelord :formell; informell; vardaglig; matematikspråk; begrepp;

  Sammanfattning : Språket i matematiken är speciellt på många sätt – det är abstrakt, precist och kan innehålla ord som även finns i det språket vi använder i vardagen. Också ord och begrepp som räknas som rent matematiska kan vara mer eller mindre korrekta beroende på sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Gaming and English language development : En kvalitativ studie om samband mellan användande av MMO-spel och engelsk språkutveckling ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Viktoria Fritzon Sund; [2017]
  Nyckelord :MMO-spel; engelsk språkutveckling; extramural engelska; EE; gaming;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel och ökad engelsk språkutveckling hos elever i svensk skola ur ett lärarperspektiv. För att besvara syftesfrågorna i studien användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av tidningsspråk det senaste århundradet : En analys av språket i VLT:s nyhetsartiklar 1915–2015

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Chanel Arponen; [2016]
  Nyckelord :textanalys; tidningsspråk; språkutveckling; formellt och informellt språk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka utvecklingen av tidningsspråk i utvalda artiklar från 1915–2015 med nedslag vart tionde år. Tesen är att språket har blivit informellare under 2000-talet i jämförelse med tidigt 1900-tal. LÄS MER

 5. 5. E-snuten : En studie av myndigheters informalisering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Ohlsson; Mattias Bjarsch Follin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: Poliskontot @Yb_sodermalm utmärker sig på Twitter, till skillnad från andra poliser på sociala medier, genom kåserande texter med värderingar och tyckande, en språkstil som inte tillhör vanligheten för extern myndighetskommunikation. Kontot, som drivs av en formell organisation, använder sig av en blandning mellan informellt och formellt skrivna texter i en informell kanal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Formellt informellt språk.

Din email-adress: