Sökning: "Fredrik Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Fredrik Olofsson.

 1. 1. The Leasing process on the Commercial Real Market

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Hedén; Alexander Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; real estate; investment; leasing process; risk minimization;

  Sammanfattning : Den kommersiella fastighetsmarknaden är till skillnad från bostadsmarknaden, inte utsatt för högre efterfrågan än utbud. Istället finns det ett större utbud för hyresgästerna att välja mellan. För att locka nya kunder måste fastighetsbolagen vara tillräckligt flexibla för att tillgodose behoven hos den eventuellt nya hyresgästen. LÄS MER

 2. 2. Samverkan inom internationella HR-funktioner : Vilka faktorer främjar respektive hindrar att samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och självtillit?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Olofsson; Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; HRM; SIHRM; International collaboration; KASAM; Self-efficacy; Social exchange theory; Samverkan; HRM; SIHRM; Internationell samverkan; KASAM; Självtillit; Sociala utbytesteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har ämnat undersöka vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar att internationell samverkan kan påverka HR-medarbetares känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan resultera i. Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats och forskningsfrågorna har besvarats genom en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Hur ökar vi användningen av svenskodlad trindsäd som proteinfoder?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Olofsson; Mårten Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svenska proteingrödor; åkerböna; lupin; foderärt;

  Sammanfattning : Protein är en livsavgörande komponent i ett fodermedel för animalieproduktion. I Sverige idag är de proteinmedel som används i inblandningen av foder i huvudsak rapskaka (17 % av den totala inblandningen i sålda fodermedel) och soja (10 % av totalen). Trindsäd,förutom soja, står endast för 2 % av ingredienserna av färdigfoder. LÄS MER

 4. 4. Samverkan inom internationella HR-funktioner : Vilka faktorer främjar respektive hindrar att samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och självtillit?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Eriksson; Elin Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; HRM; SIHRM; International collaboration; KASAM; Self-efficacy; Social exchange theory; Samverkan; HRM; SIHRM; Internationell samverkan; KASAM; Självtillit; Sociala utbytesteorin;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study have been to examine barriers and success factors for how international collaboration affect HR employees sense of coherence and self-efficacy and the resulting effects. Method: The study is based on an abductive approach and the research questions have been answered with a qualitative method. LÄS MER

 5. 5. The Space Industry of Tomorrow How a supplier in the space industry should meet the requirements of the New Space market

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Emma Olofsson; Fredrik Orstadius; [2018]
  Nyckelord :New Space; Old Space; space industry; management; customer focus; cooperation; cultures; attitudes; performance objectives; costs; volumes; lead times; quality;

  Sammanfattning : New Space can best be explained as a new market within the space industry, fuelled by a recent demand for internet accessibility across the globe. The entrepreneurs driving the development within the market clearly differ from the actors in the conventional space industry known as Old Space. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fredrik Olofsson.

Din email-adress: