Sökning: "Fredrik Perätalo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Perätalo.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att omhänderta barn med akut hindrad luftväg : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Björn Lindgren; Fredrik Perätalo; [2016]
  Nyckelord :ambulance nurse; experiences; children; airway; prehospital; ambulanssjuksköterska; upplevelser; barn; luftväg; prehospitalt;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården ställer höga krav på ambulanssjuksköterskans kunskap att möta olika patienter i olika tillstånd. Ett barn med akut hindrad luftväg är en patient som är sällsynt prehospitalt, vilket många ambulanssjuksköterskor anser är det mest utmanande de kan träffa på i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska åtgärder vid oro/ångest hos patienter med KOL : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Fredrik Perätalo; Jonas Magnusson; [2012]
  Nyckelord :KOL; oro; ångest; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folkhälsosjukdom, som förutsägs vara en av de tre vanligaste dödsorsakerna i världen år 2020. De symptom som följer är många och kan påverka patienten, både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fredrik Perätalo.

Din email-adress: