Sökning: "Fredrik Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Fredrik Pettersson.

 1. 1. QUALITY OF GOVERMENT AND INTERNAL CONFLICT A large N study of developing countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Pettersson; [2018-09-14]
  Nyckelord :quality of government; impartiality; institutional trust; governance; good governance; political institutions; administration; bureaucracy; internal conflict; new wars; riots; protests; demonstrations; security; peace; corruption; rule of law; political science;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect of quality of government on low-intensity internal conflict, and how this relationship could be conditioned by the extent of ethnic division, in a context of developing and newly industrialised countries. It hypothesises that (H1) impartial bureaucracy reduces internal conflict, and that (H2) this effect is diminished in highly ethnically divided societies, and finally test these propositions empirically by using data from the Quality of Government Institute’s Expert Survey and the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). LÄS MER

 2. 2. Digitalisering som ”frälsare”? : En kritisk textanalys av två publikationer som berör digitalisering i skola och fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jasmine Pettersson; Fredrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Textanalys; digitalisering; skola; fritidshem;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera två texter från två styrande maktinstanser, rörande digitalisering inom skola och fritidshem. Metod Studien är en kritisk textanalys med en diskursanalytisk ansats med socialkonstruktivism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Beredning av nytt distributionsnät i området Långekärrs skola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Fredrik Jannborg; Mike Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Elnät; beredningsarbeten;

  Sammanfattning : Examensarbetet omfattar ett beredningsarbete för ett distributionsnät 0,4 kV/12 kV kring Långekärrs skola i Tjörns kommun. Beredningen utförs av TROLK El & Tele AB på uppdrag från nätägarna Ellevio och består av en ombyggnation. LÄS MER

 4. 4. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 5. 5. Finite element analysis of cracking of concrete arch dams due to seasonal temperature variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Fredrik Pettersson; Fredrik Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :arch dam; hydro power; finite element method; abaqus; temperature variations; concrete; deformation; crack propagation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flera dammkonstruktioner i Norden utsätts för stora temperaturvariationer mellan sommar och vinter. I norra Sverige kan dammar vara utsatta för temperaturvariationer på upp emot 60–70 °C. Detta resulterar ofta i sprickbildning i betongen vilket medför utmaningar vid både utformning av nya dammar och underhåll av befintliga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fredrik Pettersson.

Din email-adress: