Sökning: "Fredrik Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Fredrik Pettersson.

 1. 1. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 2. 2. Finite element analysis of cracking of concrete arch dams due to seasonal temperature variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Fredrik Pettersson; Fredrik Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :arch dam; hydro power; finite element method; abaqus; temperature variations; concrete; deformation; crack propagation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flera dammkonstruktioner i Norden utsätts för stora temperaturvariationer mellan sommar och vinter. I norra Sverige kan dammar vara utsatta för temperaturvariationer på upp emot 60–70 °C. Detta resulterar ofta i sprickbildning i betongen vilket medför utmaningar vid både utformning av nya dammar och underhåll av befintliga. LÄS MER

 3. 3. Supercharging – Ett sätt att få bättre motoreffekt med luftöverladdning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Josefine Johansson; Axel Jyrkäs; Benjamin Kaulén; Erik Pettersson; Jakob Viklander; Fredrik Podgorski; [2017]
  Nyckelord :Överladdning; Turbo; Kompressor; Downsizing; GTPower; Motoreffekt;

  Sammanfattning : Överladdning är ett mycket vanligt tillvägagångssätt som användsför att höja motoreffekten vid en given cylindervolym. Detta kräveren ökning av mängden luft och bränsle i cylindern, vilket överladdningenmöjliggör. Det finns olika tillvägagångssätt för att uppnådetta ökade massflöde. LÄS MER

 4. 4. Ett meningsfullt skrivande i skolan: Gymnasieelevers uppfattningar om vad som gör skrivande autentiskt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker gymnasieelevers uppfattningar om vad som gör skrivande i svenskämnet autentiskt. Syftet är att bidra med kunskap om hur skrivundervisningen kan främja autentiska skrivsituationer. LÄS MER

 5. 5. Att stanna eller inte stanna? : En studie om vilka faktorer som motiverar anställda inom detaljhandeln att stanna respektive lämna sin anställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Pettersson; Jennifer Lissmats; [2016]
  Nyckelord :motivation; arbetsmotivation; personalomsättning; detaljhandel; fackhandel;

  Sammanfattning : En hög personalomsättning i ett företag kan leda till flera kostnader i och med nyrekrytering och minskad produktivitet. Detaljhandeln är en av de branscherna med högst personalomsättning i Sverige och i branschen kan säljares prestationer ha stor påverkan på företagets framgång. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fredrik Pettersson.

Din email-adress: