Sökning: "Freud"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Freud.

 1. 1. The Fear of Mrs. Bates : The Use of Psychoanalytical Aspects, Anticipation and Retrospection in Robert Bloch’s Psycho

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rebecca Spolander; [2018]
  Nyckelord :Robert Bloch; Psycho; Sigmund Freud; psychoanalysis; Super-Ego; Ego; Id; repression; Wolfgang Iser; reception theory; anticipation; retrospection;

  Sammanfattning : This essay focuses on psychoanalytical notions in Robert Bloch’s novel Psycho. The theoretical framework is based on Sigmund Freud’s theory of psychoanalysis. Slavoj Žižek’s idea that the house serves as a symbol of Freud’s concept of the Super-Ego, Ego and Id is presented and further developed. LÄS MER

 2. 2. Gunnar Ekelöf och den upphöjda modern : En religionspsykologisk studie av barndomens betydelse för skapandet av en gudsbild

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Emil Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Gunnar Ekelöf; Egopsykologi; Religionspsykologi;

  Sammanfattning : This paper sets out to investigate if there are any common factors between the childhood and religious perception with the Swedish poet Gunnar Ekelöf and if so, which are they and how can they be explained? To help in this understanding and explanation, theoretical pieces from psychoanalysis, egopsychology and the personality model are used as tools of interpretation. Psychoanalysis comes foremost from Freud, egopsychology from his successors and the personality model (swe. LÄS MER

 3. 3. Subjektets alkemi: en diffraktiv analys av subjektet och meningens konstitution genom performativitet och fetischism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ale Låke; [2017-02-14]
  Nyckelord :performativitity; subject; subjectivity; faith; belief; meaning; knowing; transcendence; fetishism; labour; psychoanalysis; diffractivity; identity; Karl Marx; Judith Butler; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : This essay investigates the performative and fetishized constitution of meaning, and the performative and fetishized subject. It is a diffractive analysis, inspired by Karen Barad, by a series of philosophical and psychoanalytical texts. LÄS MER

 4. 4. “Now is the winter of our discontent” : The Uncanny History of Richard III

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :John Leo Johansson Moberg; [2017]
  Nyckelord :Richard III; William Shakespeare; history; the uncanny; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : This paper will use Sigmund Freud’s essay “The Uncanny” to analyse William Shakespeare’s play Richard III. It will be argued that, although the play predates the ideas of Freud, it makes use of several elements of the uncanny to set the scene or to enhance imagery. LÄS MER

 5. 5. Peter Pan and Freud : An Analysis of the Freudian Tripartite Psyche

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Autiero; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Freud.

Din email-adress: