Sökning: "Freud"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Freud.

 1. 1. Subjektets alkemi: en diffraktiv analys av subjektet och meningens konstitution genom performativitet och fetischism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ale Låke; [2017-02-14]
  Nyckelord :performativitity; subject; subjectivity; faith; belief; meaning; knowing; transcendence; fetishism; labour; psychoanalysis; diffractivity; identity; Karl Marx; Judith Butler; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : This essay investigates the performative and fetishized constitution of meaning, and the performative and fetishized subject. It is a diffractive analysis, inspired by Karen Barad, by a series of philosophical and psychoanalytical texts. LÄS MER

 2. 2. “Now is the winter of our discontent” : The Uncanny History of Richard III

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :John Leo Johansson Moberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper will use Sigmund Freud’s essay “The Uncanny” to analyse William Shakespeare’s play Richard III. It will be argued that, although the play predates the ideas of Freud, it makes use of several elements of the uncanny to set the scene or to enhance imagery. LÄS MER

 3. 3. An Alternative History of Psychoanalysis: Fact and Fiction in Irvin D. Yalom’s When Nietzsche Wept

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Ebba Paulsson; [2017]
  Nyckelord :When Nietzsche Wept; Irvin. D Yalom; Psychoanalysis; alternative historical fiction; Friedrich Nietzsche; Sigmund Freud. Josef Breuer;

  Sammanfattning : This essay provides an analysis of the novel When Nietzsche Wept written by Irvin D. Yalom. LÄS MER

 4. 4. "Allt levande hörer samman" : Det kusliga som förenande kraft i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Gripe; Freud; the uncanny; das Unheimliche; Sklovskij; defamiliarization; Gripe; Freud; det kusliga; das Unheimliche; Sklovskij; främmandegöring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kusliga kan skapas och användas i litteraturen. De litterära verk som analyseras är Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia – en sällsam historia. LÄS MER

 5. 5. Circulating Emotions in James Baldwin’s Going to Meet the Man and in American Society

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Alexandra Cassel; [2017]
  Nyckelord :Ahmed; America; Baldwin; emotions; fear; Freud; psychoanalysis; racism; sexuality; stereotypes; uncanny;

  Sammanfattning : This essay explores how James Baldwin’s short story Going to Meet the Man depicts racist attitudes toward African-Americans in American society. Further, this essay also shows how racism is linked to a circulation of emotions that unconsciously generates a xenophobic nation affecting even those who implicitly are regarded as genuine citizens of that community. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Freud.

Din email-adress: