Sökning: "Frida Gårdh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Gårdh.

  1. 1. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
    Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Gårdh.

Din email-adress: