Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. Konflikter mellan barn på förskolan : Ur förskollärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mathilda Larsson; Frida Vallentin; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning: I förskolan sker det konflikter dagligen och det kan vara svårt att veta hur konflikterna kan hanteras och förebyggas. På vissa platser och övergångar i förskolan kan mer konflikter förekomma. Det finns olika metoder för konflikthantering och det är förskollärarens uppgift att hitta strategier för detta. LÄS MER

 2. 2. Interactions between bumblebees and cyanobacterial blooms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Brodin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Pollinators; Bombus terrestris; cyanobacteria; eutrophication; Microcystins; toxic; cyanobacterial blooms; Microcystis aeruginosa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today pollinators provide an important ecosystem service as they contribute to the pollination of 75 % of the world’s most important crop yields. Several bee species are threatened though due to different anthropogenic impacts and have declined in numbers. LÄS MER

 3. 3. Motivation inom offentlig sektor : En fallstudie av medarbetares uppfattning om ledarskap och motivation i en kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Carin Manitski; Frida Larsson; [2017]
  Nyckelord :Motivation; health; organization; leadership; communication; public sector and municipality; Motivation; hälsa; organisation; ledarskap; kommunikation; offentlig sektor och kommun;

  Sammanfattning : Det finns ett direkt samband mellan medarbetarnas motivation, produktivitet och hälsa och ledningen. Tidigare studier visar att verksamheter inom offentlig sektor dras med unika utmaningar och möjligheter som påverkar ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Laborativa material i matematikundervisningen : En litteraturstudie om vad laborativt material har för inverkan på elevers lärande. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Matilda Svensson; Frida Larsson; [2017]
  Nyckelord :matematik; undervisning; laborativt material; representationsformer; inlärning; elevers lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur laborativt material tidigare har använts i matematikundervisningen, samt på vilket sätt det kan främja elevers lärande. Studien genomfördes genom en systematisk litteraturstudie med ett urval på 13 tidigare empiriska studier. LÄS MER

 5. 5. Livsfrågor i religionskunskapsundervisningen : En litteraturstudie om arbetet med livsfrågor inom religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Larsson; Frida Helméus; [2017]
  Nyckelord :Livsfrågor; religionskunskapsundervisning; lärarperspektiv; elevperspektiv; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : I kursplanen i ämnet religionskunskap tas livsfrågor upp som ett av fyra områden i det centrala innehåll eleverna i årskurs 4–6 som ska aktualiseras i undervisningen. Det innebär indirekt att en fjärdedel av undervisningen ska ägnas åt att behandla och utforska dessa livsfrågor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Larsson.

Din email-adress: