Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. Livskvalité hos kvinnor som har opererats för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Ingelsson; Rebecka Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bröstbevarande kirurgi; kvalitativ; mastektomi; välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskningen om användandet av digitala verktyg i religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Larsson; David Bergman; [2018]
  Nyckelord :Digital media; digital tools; teaching; film; movie; education; religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vad forskningen säger om användandet av digitala verktyg i religionsundervisning. För att hitta relevanta artiklar till vår kunskapsöversikt, valde vi att använda oss av relevanta sökord i tre olika databaser. LÄS MER

 3. 3. Fler möjligheter till att få vara den man är : En kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring normkritisk pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elina Larsson; Frida Sjöholm; [2017]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; förskola; förskollärare; toleranspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ge en fördjupad förståelse för förskollärarnas kunskaper kring normer och normkritisk pedagogik. Vi har genom semistrukturerade intervjuer gjort vår datainsamling med nio förskollärare på nio olika förskolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Konflikter mellan barn på förskolan : Ur förskollärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mathilda Larsson; Frida Vallentin; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning: I förskolan sker det konflikter dagligen och det kan vara svårt att veta hur konflikterna kan hanteras och förebyggas. På vissa platser och övergångar i förskolan kan mer konflikter förekomma. Det finns olika metoder för konflikthantering och det är förskollärarens uppgift att hitta strategier för detta. LÄS MER

 5. 5. Interactions between bumblebees and cyanobacterial blooms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Brodin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Pollinators; Bombus terrestris; cyanobacteria; eutrophication; Microcystins; toxic; cyanobacterial blooms; Microcystis aeruginosa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today pollinators provide an important ecosystem service as they contribute to the pollination of 75 % of the world’s most important crop yields. Several bee species are threatened though due to different anthropogenic impacts and have declined in numbers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Larsson.

Din email-adress: