Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. "Hur ser verkligheten ut?" : Socialarbetare på individ- och familjeomsorgens (IFO) upplevelser av rutiner och riktlinjer kring hot och våld på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Larsson; Emelie Widmark; [2018]
  Nyckelord :work violence; threats and violence; prevention work; guidelines; social workers; law of workplace environment; action plans.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers view on the implementation of routines and guidelines related to workplace violence. How it is prevented and their thoughts about how the routines and guidelines around this subject are working from paper to practice. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring på sociala medier : En studie av marknadsföringsrätten i förhållande till den tekniska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Moa Lindström; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt vanligare med marknadsföring på sociala medier, även kallat influencer marketing. Näringsidkare har, bland annat på grund av den reklamtrötthet som uppkommit i samhället, börjat vända sig till influencers och deras kanaler för att kunna nå ut med sina reklambudskap. LÄS MER

 3. 3. Konsten att belysa trygghet : Hur arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas utomhusmiljöer går till

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Kornsäter; Linda Larsson; [2018]
  Nyckelord :trygghet; utomhusbelysning; jämställd planeringsteori; Uppsala;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas bostadsmiljöer utifrån intervjuer med tre aktörer: Uppsala kommun, ett konsultföretag som arbetar för Uppsala kommun samt ett bostadsbolag. Studien fokuserar på skillnaden mellan kvinnor och mäns upplevda trygghet och studerar hur arbetet med detta sker i praktiken jämfört med riktlinjer och dokument som finns. LÄS MER

 4. 4. En konstruerad femininitet : En studie av språkbruket på tidningarna Frida, Veckorevyn och Feminas webbsidor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joy Larsson; [2018]
  Nyckelord :åldersforskning; socialisering; intersektionalitet; flickor; kvinnor; barn; unga; vuxna; medier; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien hade sin grund i att medier spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Därifrån fanns ett intresse av att undersöka vilka bilder av och kriterier för femininitet som de tre tidningarna Frida, Veckorevyn och Femina skapar i sina artiklar online. LÄS MER

 5. 5. Livskvalité hos kvinnor som har opererats för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Ingelsson; Rebecka Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bröstbevarande kirurgi; kvalitativ; mastektomi; välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Larsson.

Din email-adress: