Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. Marknadsföring på sociala medier : En studie av marknadsföringsrätten i förhållande till den tekniska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Moa Lindström; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt vanligare med marknadsföring på sociala medier, även kallat influencer marketing. Näringsidkare har, bland annat på grund av den reklamtrötthet som uppkommit i samhället, börjat vända sig till influencers och deras kanaler för att kunna nå ut med sina reklambudskap. LÄS MER

 2. 2. Konsten att belysa trygghet : Hur arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas utomhusmiljöer går till

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Kornsäter; Linda Larsson; [2018]
  Nyckelord :trygghet; utomhusbelysning; jämställd planeringsteori; Uppsala;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar arbetet med upplevd trygghet i Uppsalas bostadsmiljöer utifrån intervjuer med tre aktörer: Uppsala kommun, ett konsultföretag som arbetar för Uppsala kommun samt ett bostadsbolag. Studien fokuserar på skillnaden mellan kvinnor och mäns upplevda trygghet och studerar hur arbetet med detta sker i praktiken jämfört med riktlinjer och dokument som finns. LÄS MER

 3. 3. En konstruerad femininitet : En studie av språkbruket på tidningarna Frida, Veckorevyn och Feminas webbsidor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joy Larsson; [2018]
  Nyckelord :åldersforskning; socialisering; intersektionalitet; flickor; kvinnor; barn; unga; vuxna; medier; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien hade sin grund i att medier spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Därifrån fanns ett intresse av att undersöka vilka bilder av och kriterier för femininitet som de tre tidningarna Frida, Veckorevyn och Femina skapar i sina artiklar online. LÄS MER

 4. 4. Livskvalité hos kvinnor som har opererats för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Ingelsson; Rebecka Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bröstbevarande kirurgi; kvalitativ; mastektomi; välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 5. 5. Vad säger forskningen om användandet av digitala verktyg i religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Larsson; David Bergman; [2018]
  Nyckelord :Digital media; digital tools; teaching; film; movie; education; religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vad forskningen säger om användandet av digitala verktyg i religionsundervisning. För att hitta relevanta artiklar till vår kunskapsöversikt, valde vi att använda oss av relevanta sökord i tre olika databaser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Larsson.

Din email-adress: