Sökning: "Frida Mejstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Mejstad.

  1. 1. Att motivera klienter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Louise Cruce; Frida Mejstad; [2009]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Motivation hos klienter upplevs vara en viktig faktor för en lyckad intervention. Syftet med studien var därför att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att de motiverar sina klienter. Vald metod var fokusgrupp varpå två grupper sammanställdes med fyra respektive fem yrkesverksamma arbetsterapeuter per grupp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Mejstad.

Din email-adress: