Sökning: "Frida Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Frida Sundberg.

 1. 1. Jämställdhet inom redovisningsbranschen En kvalitativ studie om hur företagsledare arbetar för att förändra könsmaktsordningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Maria Ormos; Frida Rasmusson; Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cost engineering: Kostnadsidentifiering i en verksamhet : En fallstudie om identifiering av osynliga kostnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Frida Sundberg; Carina Viklund; [2018]
  Nyckelord :Cost engineering; cost identification; ABC-calculation; VSM; Lean; invisible costs; lost revenue; Cost engineering; kostnadsidentifiering; ABC-kalkyl; VSM; Lean; osynliga kostnader; förlorade intäkter;

  Sammanfattning : Det har alltid varit viktigt för företag i alla branscher att ständigt kunna fatta rätt beslut. För att kunna göra det måste företagen vara medvetna om vilka kostnader som finns och kan uppstå i deras verksamhet. För att kunna göra en rättvis kostnadsuppskattning bör företag även sträva efter att identifiera osynliga kostnader. LÄS MER

 3. 3. "VIRUSET SKA INTE FÅ TA MITT LIV, MEN ATT DET ÄR EN DEL AV MITT LIV, DET GÅR INTE ATT FÖRNEKA" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på HIV-positiva mäns psykiska upplevelser av att bära på en obotlig sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :André Turunen; Frida Sundberg; [2017]
  Nyckelord :HIV; lidande; män; psykiska upplevelser; självbiografi; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en obotlig virussjukdom som främst smittar via oskyddat samlag, blod och orena nålar. Dagens läkemedelsbehandlingar har gjort att allt fler överlever och kan leva ett normalt liv. Trots bättre sjukdomsprognos så visar studier att den psykiska ohälsan bland HIV-positiva män ökar. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation : Med Projektmodellen som arbetsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Bjarnemo; Frida Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Pedagogik; förskola; förskollärare; pedagogisk dokumentation; Projektmodellen;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är ett högprioriterat ämne inom landets förskolor. Uppsala kommun har gett Vård & bildning i uppdrag att ta fram ett arbetsverktyg som är önskvärt att samtliga pedagoger inom kommunens förskolor använder sig av. Arbetsverktyget ska ge pedagogerna stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 5. 5. Att våga hoppas : Maskrosbarns tankar om hur de övervunnit motgångarna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Sundberg; Frida Norberg; Ronja Forslund; [2015]
  Nyckelord :Invulnerable children; Maskrosbarn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Sundberg.

Din email-adress: