Sökning: "Frida Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Frida Sundberg.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation : Med Projektmodellen som arbetsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Bjarnemo; Frida Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Pedagogik; förskola; förskollärare; pedagogisk dokumentation; Projektmodellen;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är ett högprioriterat ämne inom landets förskolor. Uppsala kommun har gett Vård & bildning i uppdrag att ta fram ett arbetsverktyg som är önskvärt att samtliga pedagoger inom kommunens förskolor använder sig av. Arbetsverktyget ska ge pedagogerna stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Att våga hoppas : Maskrosbarns tankar om hur de övervunnit motgångarna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Sundberg; Frida Norberg; Ronja Forslund; [2015]
  Nyckelord :Invulnerable children; Maskrosbarn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnans utrymme i den offentliga sfären - En fallstudie om manlig dominans i den egyptiska revolutionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sundberg; Frida Ågren; [2013]
  Nyckelord :Manlig dominans; egyptiska revolutionen; kvinnliga strategier; offentlig sfär och kvinnligt utrymme.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka om kvinnorna i den egyptiska revolutionen 2011 utmanade den manliga dominansen i den offentliga sfären. Dessutom ville vi undersöka om kvinnorna använde specifika strategier för att utöka sitt utrymme i samhället. LÄS MER

 4. 4. Kreatören som strategisk resurs. En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Ekström; Frida Sundberg; [2010-05-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund ochproblemKreativitet blir allt viktigare hos alla företag, inte minst hos de som hardet som sin kärnkompetens. Reklambranschen präglas av mångaaktörer, hård konkurrens samt en föränderlig miljö. Reklambyrånmåste dels finna en konkurrenskraftig position på marknaden ochutifrån det anpassa sin styrning. LÄS MER

 5. 5. A climate smart building with an optimal heating and domestic hot water system : Investigating environmentally sustainable solutions for a Youth Centre in Moldova

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Malin Sundberg; Frida Sundblad; Klara Hansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Moldova is a country that during the last twenty years, since the declaration of their independence, has had big problems within the energy sector. The infra structure that exist is outdated and there are few national sources of energy. Today Moldova import 94-98 % of the total energy consumption from surrounding countries. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Sundberg.

Din email-adress: