Sökning: "Frida Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Frida Sundberg.

 1. 1. Jämställdhet inom redovisningsbranschen En kvalitativ studie om hur företagsledare arbetar för att förändra könsmaktsordningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Maria Ormos; Frida Rasmusson; Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "VIRUSET SKA INTE FÅ TA MITT LIV, MEN ATT DET ÄR EN DEL AV MITT LIV, DET GÅR INTE ATT FÖRNEKA" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på HIV-positiva mäns psykiska upplevelser av att bära på en obotlig sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :André Turunen; Frida Sundberg; [2017]
  Nyckelord :HIV; lidande; män; psykiska upplevelser; självbiografi; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en obotlig virussjukdom som främst smittar via oskyddat samlag, blod och orena nålar. Dagens läkemedelsbehandlingar har gjort att allt fler överlever och kan leva ett normalt liv. Trots bättre sjukdomsprognos så visar studier att den psykiska ohälsan bland HIV-positiva män ökar. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation : Med Projektmodellen som arbetsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Bjarnemo; Frida Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Pedagogik; förskola; förskollärare; pedagogisk dokumentation; Projektmodellen;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är ett högprioriterat ämne inom landets förskolor. Uppsala kommun har gett Vård & bildning i uppdrag att ta fram ett arbetsverktyg som är önskvärt att samtliga pedagoger inom kommunens förskolor använder sig av. Arbetsverktyget ska ge pedagogerna stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Att våga hoppas : Maskrosbarns tankar om hur de övervunnit motgångarna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Sundberg; Frida Norberg; Ronja Forslund; [2015]
  Nyckelord :Invulnerable children; Maskrosbarn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnans utrymme i den offentliga sfären - En fallstudie om manlig dominans i den egyptiska revolutionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sundberg; Frida Ågren; [2013]
  Nyckelord :Manlig dominans; egyptiska revolutionen; kvinnliga strategier; offentlig sfär och kvinnligt utrymme.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka om kvinnorna i den egyptiska revolutionen 2011 utmanade den manliga dominansen i den offentliga sfären. Dessutom ville vi undersöka om kvinnorna använde specifika strategier för att utöka sitt utrymme i samhället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Frida Sundberg.

Din email-adress: