Sökning: "Fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 605 uppsatser innehållade ordet Fritidshem.

 1. 1. Progressiv Fritid : Meningsfull fritid ur ett post-progressivt jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonathan Madeland; Olle Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Klasskillnader; Meningsfull fritid; Social reproduktion; Likvärdiga möjligheter; Fritidshem;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid för barn, hur dessa förhållningssätt står emot föräldrar inom medel- och arbetarklassen, och om fritidspedagoger använder verksamheten för att skapa likvärdiga möjligheter för barn att generera utbildningsfrämjande resurser. Barn rustas olika inför framtiden beroende på vilket hem och vilka uppväxtvillkor de föds in i vilket föreslår en inbyggd orättvisa i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Intervjuer med fritidspersonal om mobbning och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Athena-Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Farstametoden; Fitidshem; Mobbning; Ljungström; Olweus; Olweusmodellen; Åtgärder;

  Sammanfattning : Fritidshemspersonals syn på mobbning och hur det kan hanteras. Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de hanterar mobbning på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers språkutveckling i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Edin Vehabovic; [2017]
  Nyckelord :fri lärandemiljö; fritidshem; inkludering; interaktion; mediering; nyanlända elever; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie vill jag undersöka hur pedagoger på två olika skolors fritidshem arbetar för att främja nyanlända elevers språkutveckling? Vilka metoder använder pedagogerna samt hur reflekterar de kring inkludering samt exkludering? Det handlar om att erbjuda lekar, aktiviteter och att nyanlända eleverna snabbt kommer i kontakt med svenska språket. Tydligt var att det lärande som sker i verksamheterna handlar om fri lärandemiljö där interaktion sker i ett socialt samspel mellan eleverna. LÄS MER

 4. 4. Pappa bakar bullar : Sokratiska samtal med barn på fritidshem om stereotypa könsnormer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Frommelin; Sara Strang; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; sokratiska samtal; stereotypa könsnormer;

  Sammanfattning : InledningStudien bygger på sokratiska samtal där ett normbrytande stimulimaterial presenteras för barngrupper och därefter diskuteras. Forskning visar att barn inte själva ansvarar för sina värderingar, utan det är vuxenvärlden och skolan med dess pedagogiska insatser som bär det yttersta ansvaret. LÄS MER

 5. 5. "Varför kom vi olika yrkesgrupper inte så nära varandra som jag hade tänkt mig?" : En vetenskaplig essä om fritidslärarens yrkesroll, med fokus på makt, etik och kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Backlund; [2017]
  Nyckelord :professional ethics; status; duty; profession; after-school; communication; Makt; etik; status; plikt; yrkesroll; fritidshem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Jag har i min essä reflekterat och sökt efter vad min yrkesroll som blivande lärare mot fritidshem ska vara och innebära. I samband med detta har jag också funderat över vad min plikt är i en dilemma situation där mitt yrkesuppdrag som fritidslärare ställs mot ett annat delegerat uppdrag i form av resurs till en elev under hela skoldagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fritidshem.

Din email-adress: