Sökning: "Fukt transport"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Fukt transport.

 1. 1. Optimering av energianvändning i ventilationssystemet för kv. Rektorn,Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tara Marf; [2016]
  Nyckelord :Ventilation; energieffektivisering; VVX; byggnadsenergisystem;

  Sammanfattning : The threat of global warming and the uncertainty about future prices have played animportant role in increased focus on energy-related issues worldwide. The world'sgreatest environmental impact is closely related to energy use, as more than 80% of theworld's total energy supply comes from fossil fuels. LÄS MER

 2. 2. Utökad boarea med ny typ av sandwichvägg - Analys av väggelement med högpresterande isolering och fiberbetong i ytterskiva

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Rebecca Holmqvist; Erica Jacobsson; Anna Wilander; [2016]
  Nyckelord :utökad boarea; tunnare sandwichvägg; fiberarmerad betong;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGNär nya bostäder byggs finns det lagar och regler som måste efterföljas. Dessa kravleder till att byggnader uppnår god kvalitet men också att den totala kostnaden förprojekt ökar. Ett sätt att reducera kostnaden är att yteffektivisera byggnader med hjälpav tunnare ytterväggar. LÄS MER

 3. 3. Trästommar på den svenska marknaden : En undersökning av leverantörer och den industriella byggprocessen

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Alexander Nilsson; Matilda Olsson; [2016]
  Nyckelord :Trä; hållbarhet; stomsystem; leverantörer; affärssystem; industriellt byggande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga på grund av de pågående klimatförändringarna och detta har skapat en konkurrensfördel för användandet av trä som stommaterial då trä är det enda förnyelsebara materialet på marknaden. Trots detta byggs det idag främst med andra stommaterial, såsom stål och betong. LÄS MER

 4. 4. Fuktegenskaper hos magnesiumoxidskivor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Aleksandra Talevska; Omar Fakhro; [2016]
  Nyckelord :magnesiumoxidskiva; magnesiumoxid; magnesiumklorid; fukt; fuktegenskaper; magnesiumcement; magnesia; sorelcement; sorptionsisoterm; diffusionskoefficient; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper consists of a literature study and laboratory experiments of magnesium oxide boards, from Swedish suppliers, that is a part of a larger research project. Lately the boards have become known for the way they absorb moisture which has led to damage on adjacent materials. The boards are inorganic and are marketed as moisture proof. LÄS MER

 5. 5. Diffusionsspärr i ytterväggav massivträ : Undersökning av fuktförhållanden genom byggnadssimuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Marja-Lisa Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Plast; massivträ; fukt;

  Sammanfattning : Wood constructions are getting more popular in Sweden. Since around 1950 a vaporretarder is used in most constructions to stop moisture from the warm indoor air toreach the outer construction parts. The vapor retarder is mostly made of a thinplastic layer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fukt transport.

Din email-adress: