Sökning: "Göteborg Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1028 uppsatser innehållade orden Göteborg Universitet.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling vid menyplanering: En kvalitativ undersökning av privatägda restauranger

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Beatrice Ljungqvist; Cecilia Habib Westh; Erika Torvaldsson; [2017-11-15]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Menyplanering; Restaurang;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om att hälsa och miljö är viktiga samhällsfrågor. Den här studien fokuserar på hur privatägda restauranger kan arbeta med hållbar utveckling genom menyplanering. Restauranger är verksamheter som har möjlighet att påverka människors matval. LÄS MER

 3. 3. SPELAR DET NÅGON ROLL? En kvantitativ studie om studenters attityder till rollspel i högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Robert Björklund; Kristoffer Rissanen; [2017-09-29]
  Nyckelord :attityder; erfarenheter; motivation; rollspel; studenter; traditionell undervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka erfarenheter av samt motivation och attityder till lärande för undervisningsmetoderna traditionell undervisning respektive rollspel. Studiens övergripande forskningsfråga lyder: Vad är studenters attityder till rollspel som undervisningsmetod inom högre utbildning?Teori: Studien utgick ifrån Starks (1998) typologisering av högre utbildning i analysen av skillnader mellan programstudenternas attityder till traditionell undervisning respektive rollspel som undervisningsmetoder i den högre utbildningen. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är inte den enda som överlevt” - En kvantitativ studie kopplad till uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats för barncancer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Ribman; Martina Ringqvist; [2017-09-28]
  Nyckelord :Barncanceröverlevare; uppföljningsmottagning; cancereftervård; KASAM.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka barncanceröverlevares upplevelser av besöket på uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Undersökningen av patienternas upplevelser valde vi att avgränsa till vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde besöket som meningsfullt, vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde sig nöjda med informationen som gavs vid besöket samt vilka faktorer som påverkat upplevelsen av ett gott bemötande från personalen på uppföljningsmottagningen. LÄS MER

 5. 5. Konstnärligt värde i plan- och bygglagen (2010:900) samt dess relevans i domstolssammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2017-09-05]
  Nyckelord :artistic value; legislation; court context; Planning regulation; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:20.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Göteborg Universitet.

Din email-adress: