Sökning: "GPS and GSM"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden GPS and GSM.

 1. 1. WiFi Hotspots for Reindeer Herding and other Delay-Tolerant Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Samuel Sjödin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite continuous advancements in mobile communication technologies, there are rural areas even in developed countries like Sweden that still lack basic forms of connectivity. Sweden’s arctic region suffer from a low cost effectiveness of mobile telecommunication infrastructures which results in a lack of cellular coverage in many areas. LÄS MER

 2. 2. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
  Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

  Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER

 3. 3. Mobile activity logger

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ludwig Weddig; Jakob Hellgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to investigate if it’s possible to build a system that can be used to automate the process of measuring environmental parameters, and to examine the performance of the system. This thesis describes the development of a mobile activity logger and presents the achieved performance of the system. LÄS MER

 4. 4. Radio Localization with GSM

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Simon Pålstam; [2016]
  Nyckelord :Radio Localization; GSM; Fake Base Station; FBS; TOA; RSS;

  Sammanfattning : This thesis presents a feasibility study on unobtrusive localization of GSM en- abled cellphones using a Fake Base Station (FBS). An FBS is a radio transceiver that emulates the behaviour of a legitimate GSM Base Station (BS) to fool unal- tered cellphones to connect with it. LÄS MER

 5. 5. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet GPS and GSM.

Din email-adress: