Sökning: "Gabriela Sahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriela Sahlén.

  1. 1. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
    Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

    Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gabriela Sahlén.

Din email-adress: