Sökning: "Geer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Geer.

 1. 1. En analys av De Geer-moräners bildningsmiljö med hjälp av LiDAR-bilder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Christopher Pusterli; [2017]
  Nyckelord :De Geer-moraines; LiDAR; Water depth; Topography; Deglaciation;

  Sammanfattning : Gerard De Geer was the first one to identify De Geer-moraines, and has since then been mapped by many other studies around the world.  The focus of this study was to examine the environment the ridges form in, regarding the water depth during creation, the importance of topography and the melting rate of the ice. LÄS MER

 2. 2. Familjeåterförening i Sverige - en mänsklig rättighet? : uppehållstillstånd på grund av anknytning med stöd av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara De Geer; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Detection of gunshot residue and explosives using hybrid graphene/quantum dot based sensors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Elsa de Geer; [2017]
  Nyckelord :Graphene; quantum dots; explosives; gunshot residue; fluorescence; quenching; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the use of chemically exfoliated graphene, CdSe/CdS/ZnS quantum dots and graphene quantum dots for fluorescence based detection of gunshot residue and explosives. Specifically, nitroglycerine is chosen as the target substance in gunshot residue and the nitroaromatic compounds trinitrotoluene and dinitrotoluene are chosen as target explosives. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Johnson; [2016-04-08]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; NGO; multilaterala samarbeten; Löfbergs; Fairtrade; ISO;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). LÄS MER

 5. 5. Signal or Noise - The predictive value of social media features on market returns

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Eric De Geer; Benjamin Warberg; [2016]
  Nyckelord :investor sentiment; investor attention; social media; behavioural finance; market returns;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the relationship between social media data and the main market returns; stock price return, trading volume and volatility for the Swedish stock market. Using a data set of stock-specific social media mentions, classified by state of the art machine-learning algorithms, for the period of 2014-2016, we construct proxies for investor sentiment, attention and agreement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Geer.

Din email-adress: