Sökning: "Geer"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Geer.

 1. 1. En analys av De Geer-moräners bildningsmiljö med hjälp av LiDAR-bilder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Christopher Pusterli; [2017]
  Nyckelord :De Geer-moraines; LiDAR; Water depth; Topography; Deglaciation;

  Sammanfattning : Gerard De Geer was the first one to identify De Geer-moraines, and has since then been mapped by many other studies around the world.  The focus of this study was to examine the environment the ridges form in, regarding the water depth during creation, the importance of topography and the melting rate of the ice. LÄS MER

 2. 2. Familjeåterförening i Sverige - en mänsklig rättighet? : uppehållstillstånd på grund av anknytning med stöd av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara De Geer; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Detection of gunshot residue and explosives using hybrid graphene/quantum dot based sensors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Elsa de Geer; [2017]
  Nyckelord :Graphene; quantum dots; explosives; gunshot residue; fluorescence; quenching; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the use of chemically exfoliated graphene, CdSe/CdS/ZnS quantum dots and graphene quantum dots for fluorescence based detection of gunshot residue and explosives. Specifically, nitroglycerine is chosen as the target substance in gunshot residue and the nitroaromatic compounds trinitrotoluene and dinitrotoluene are chosen as target explosives. LÄS MER

 4. 4. Corporate foresight in Sweden : A quantitative comparison between Swedish and European companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PERSHENG BABAHEIDARI; HANS DE GEER; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Corporate foresight in Sweden : A quantitative comparison between Swedish and European companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Persheng Babaheidari; Hans De Geer; [2017]
  Nyckelord :Corporate foresight; Strategic foresight; Strategy; Sweden; Europe; Maturity model; Business culture; Organizational culture; Future preparedness; Change management; Foresight maturity; Affärsförutseende; Strategiskt förutseende; Affärsstrategi; Sverige; Europa; Mognadsgradsmodell; Företagskultur; Organisationskultur; Framtidsberedskap; Förändringsarbete; Mognadsförutseende;

  Sammanfattning : Studies show that the average lifespan of large companies is decreasing and that companies of today face a higher degree of market-saturation caused by globalization. In order for companies to stay alive, they need to scan for trends outside their business scope, which can be done by adopting corporate foresight. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Geer.

Din email-adress: