Sökning: "Gender Children"

Visar resultat 1 - 5 av 792 uppsatser innehållade orden Gender Children.

 1. 1. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER

 2. 2. ROLES DE GÉNERO EN LA LITERATURA INFANTIL. Un análisis de lengua y género en veinte libros infantiles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Karlsson; [2018-01-24]
  Nyckelord :spanska; Gender standards; language and gender; children’s books; education; stereotypes; sociolinguistics; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate what vocabulary is being used in children’s books from the Occident to describe female protagonists compared to male protagonists. Foremost, the purpose is to see if different adjectives are used. Secondly, I wanted to look at the books more closely to see if there are other examples of inequality. LÄS MER

 3. 3. Det får liksom inte bli på bekostnad av privatlivet eller familjen - En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation i ledningsgrupp i privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Engberg; Vilma Nilsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Executive team; Gender; Careership; Glass Ceiling;

  Sammanfattning : Investigating womens’ underrepresentation in executive teams in private sector is importantdue to economic, legal and equity aspects. In Sweden, the distribution of men and women inmanager positions has in recent times been equable. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Karlsson Jessica; [2018]
  Nyckelord :Gender; equality; picture books that take place in the preschool environment; picture books; preschool pedagogues; preschool; literature analysis; Genus; jämställdhet; bilderböcker som utspelar sig i förskolemiljö; bilderböcker; förskolepedagoger; förskola; litteraturanalys;

  Sammanfattning : The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor under graviditet : En litteraturstudie om våldets påverkan på kvinnans livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Andersson; Mimmi Hatula; [2018]
  Nyckelord :Mens’ violence against women; pregnancy; gender power theory; radical feminism; empowerment; social work; Mäns våld mot kvinnor; graviditet; könsmaktsteori; radikalfeminism; empowerment; socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker hur gravida kvinnors livssituation påverkas av mäns våld. Datamaterialet består av tolv vetenskapliga artiklar med syftet att framföra kvinnornas egna berättelser. Artiklarna har analyserats och tematiserats och slutligen blivit fyra teman och tio subteman vilket representerar litteraturstudiens resultat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gender Children.

Din email-adress: