Sökning: "Genetisk mottagning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Genetisk mottagning.

  1. 1. Utvärdering av patientupplevd kvalité och tillfredsställelse vid klinisk genetisk mottagningsverksamhet

    Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Karin Svensson; [2016]
    Nyckelord :Enkätundersökning; Genetisk mottagning; Genetisk vägledning; Kvalitet; Patienttillfredsställelse; Utvärdering;

    Sammanfattning : Efterfrågan på genetiska utredningar och dess möjligheter inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav professionen och verksamheter inom klinisk genetik. Kvalitetsutvärdering av mottagningsverksamheten är av vikt för att säkerställa god och patientsäker vård samt patienttillfredsställelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Genetisk mottagning.

Din email-adress: