Sökning: "Genetisk vägledning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Genetisk vägledning.

 1. 1. Faktorer som påverkar patienten att välja genetisk vägledning ur genetisk vägledarens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Orania Sennevall; Ilse Hahne; [2016]
  Nyckelord :Ärftlig cancer; Sjuksköterkans roll; Genetisk vägledare; Patient perspektiv;

  Sammanfattning : Background: About 5-10 per cent of all patients diagnosed with cancer carry a genetic susceptibility to develop such a disease. Oncology nurses are seeing more and more patients that have a genetic predisposition who are in need of genetic counselling. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av patientupplevd kvalité och tillfredsställelse vid klinisk genetisk mottagningsverksamhet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Enkätundersökning; Genetisk mottagning; Genetisk vägledning; Kvalitet; Patienttillfredsställelse; Utvärdering;

  Sammanfattning : Efterfrågan på genetiska utredningar och dess möjligheter inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav professionen och verksamheter inom klinisk genetik. Kvalitetsutvärdering av mottagningsverksamheten är av vikt för att säkerställa god och patientsäker vård samt patienttillfredsställelse. LÄS MER

 3. 3. Tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor - en studie av den pågående debatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Åkerblom; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; assisterad befruktning; barnets bästa; föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den pågående debatten kring en tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de metoder som finns för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet och regleras i Sverige genom lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelse av att förmedla information och ge vägledning om genetik och fosterdiagnostik till blivande föräldrar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Ingvoldstad; [2007]
  Nyckelord :genetics; prenatal diagnosos; information; genetic councelling and midvives; genetik; fosterdiagnostik; information; genetisk vägledning och barnmorskor.;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige har alla blivande föräldrar rätt till fri mödravård. I stort sett alla kvinnor utnyttjar den förmånen. Barnmorskor vid MVC är ofta den första kontakten som de blivande föräldrarna träffar under graviditeten, och har också huvudansvaret för graviditeten ända fram till barnets födelse. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av MyBP-C mutationer hos katter med hypertrofisk kardiomyopati

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Ödling; [2007]
  Nyckelord :katt; hypertrofisk kardiomyopati; HCM; mutation; A31P; A74T; maine coon; ragdoll; ärftlig; autosomal dominant; MYBPC3; MyBP-C; modifierande faktorer; allel; diagnostik; ekokardiografi; genetik; avel; screening; sarkomer; hypertrofi;

  Sammanfattning : Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most commonly diagnosed cardiac disease in cats. The phenotype varies from mild focal thickening to severe concentric hypertrophy at the left ventricle. Two separate myosin binding protein C (MYBPC3) mutations have been identified in Maine coon cats (A31P and A74T) and one in Ragdoll cats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Genetisk vägledning.

Din email-adress: