Sökning: "Georg Berntsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georg Berntsson.

  1. 1. Den trygghetssökande äventyraren i en flyktig storstad : Individens upplevelse av att flytta till Stockholm och livet i storstaden

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Judit Berntsson; [2013]
    Nyckelord :storstad; storstadsliv; urbanisering; individ; Georg Simmel; Marshall Berman;

    Sammanfattning : Med bakgrund att det sker en hög befolkningstillväxt i Stockholm väcktes intresset för fenomenet urbanisering. Syftet för denna kvalitativa undersökning är att utifrån individens upplevelse fördjupa förståelsen i vad som lockar och driver individer till storstaden och hur storstadslivet ter sig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Georg Berntsson.

Din email-adress: