Sökning: "Georgios Stratigentas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgios Stratigentas.

  1. 1. Ju mer allt förändras desto mer förblir allt detsamma. En studie om skolans och utbildningens klassificeringsfunktion som medel för samhällsreproduktion

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Georgios Stratigentas; [2013-09-12]
    Nyckelord :ideologi; reproduktion; makt; kontroll; koder; klassificering; pedagogisk diskurs;

    Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att undersöka hur relationerna mellan skolans olika agenter (lä-rare, elever m.m.) och mellan skolans olika diskurser (ämnesdiskurser m.m. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Georgios Stratigentas.

Din email-adress: