Sökning: "Giulia Cesaroni"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Giulia Cesaroni.

  1. 1. Contingent Convertible Bonds. A Market-Conform Equity Derivative Model

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Giulia Cesaroni; [2017-07-25]
    Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCos; TIER 2; Additional TIER 1; Equity Derivative Model; Bates Model; Stochastic Volatility; Implied Volatility; Jump Diffusion Process; Monte Carlo Simulation; Quadratic Exponential Scheme;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Giulia Cesaroni.

Din email-adress: