Sökning: "Google Kalender"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Google Kalender.

 1. 1. ”Det är inte riktigt lagligt om man säger så...” - En kartläggning av molntjänsten Google Apps for Education i den kommunala skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Erika Larsson; Maria Olsson Äärlaht; Michael Verdicchio; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-säkerhet är ett ämne som har blivit allt mer uppmärksammat på senare år efter medias rapportering om läckor, dataintrång och spridning av privat information på internet. Under 2013 blev det extra aktuellt efter whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha fått direkt tillgång till personuppgifter från bland annat Facebook och Google. LÄS MER

 2. 2. Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oskar Blom; Novan Kovan; [2014]
  Nyckelord :booking system; schedule; application; web api; google calendar; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti; bokningssystem; schema; applikation; web api; google kalender; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. LÄS MER

 3. 3. Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Teo Holmbom Larsen; [2012]
  Nyckelord :ADHD; neuropsykiatriska funktionshinder; hjälpmedel; Google Kalender; Google Calendar; kalender ;

  Sammanfattning : Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medieteknik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Google Kalender.

Din email-adress: