Sökning: "Gray"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet Gray.

 1. 1. Journalistikens gränser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Palmgren; Clara Fritzon; [2018-09-07]
  Nyckelord :Magazine industry; journalism; influencers; social media; beyond journalism; standards; ethics; ideals; borders; gray area;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study is to examine what attitude journalists have to influencersand whether journalists witness that there is a border between journalists and influencers. Also howjournalists define the most important ideals, what standards they believe exists in their areas andwhat ethical decisions journalists take in their daily work. LÄS MER

 2. 2. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. How Seductive is the Reductive Allure? Exploring the suggested bias for scientific explanations containing irrelevant reductive information

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Larsson; Philip Särlöv; [2018]
  Nyckelord :seductive allure; reductive allure; explanations; cognitive bias; reasoning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Earlier studies have shown that when assessing explanations of psychological phenomena, there is a bias for explanations including references to neuroscience, even when these references contain logically irrelevant information (Fernandez-Duque, Evans, Christian & Hodges, 2015; M inahan & Siedlecki, 2016; Weisberg, Keil, Goodstein, Rawson and Gray, 2008; Weisberg, Taylor & Hopkins, 2015). Recently, it was suggested that this bias applies to reductive explanations within many sciences, i. LÄS MER

 4. 4. Rum för väntan - En studie av keramiska material i arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sofia Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Keramik; arkitektur; väntan; hållplatser; stadsbyggnad; hantverk; lera; modul; ceramics; architecture; crafting; clay; detail; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Clay as a craft material has fascinated me for a long time. It is a very versatile material that can be so smooth and ductile but also, after firing, extremely hard and strong. LÄS MER

 5. 5. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gray.

Din email-adress: