Sökning: "Gray"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet Gray.

 1. 1. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. How Seductive is the Reductive Allure? Exploring the suggested bias for scientific explanations containing irrelevant reductive information

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Larsson; Philip Särlöv; [2018]
  Nyckelord :seductive allure; reductive allure; explanations; cognitive bias; reasoning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Earlier studies have shown that when assessing explanations of psychological phenomena, there is a bias for explanations including references to neuroscience, even when these references contain logically irrelevant information (Fernandez-Duque, Evans, Christian & Hodges, 2015; M inahan & Siedlecki, 2016; Weisberg, Keil, Goodstein, Rawson and Gray, 2008; Weisberg, Taylor & Hopkins, 2015). Recently, it was suggested that this bias applies to reductive explanations within many sciences, i. LÄS MER

 3. 3. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

 4. 4. The Immortal Life and Immoral Values of Dorian Gray : A Study of Immortality and Immoral Behavior in The Picture of Dorian Gray

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Martina Edsman; [2018]
  Nyckelord :Immortality; Immorality; Dorian Gray; Oscar Wilde;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how immortality and immoral behavior are represented in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The claim in this essay is that an immortal life is not a desirable life and that it traps you in a paradoxical existence that cannot be desirable. LÄS MER

 5. 5. Dolt maktutövande - En kvalitativ fallstudie om rysk hybridkrigföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Geine; [2018]
  Nyckelord :hybridkrigföring; maktutövande; Ryssland; säkerhet; mål; medel; sårbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The contemporary western society stands for values of openness and trust. As the boundaries of war and peace gradually softens, these values become vulnerabilities which can be taken advantage of by foreign powers. Hybrid warfare is a method of war which resides in the gray zone between legality and illegality, war and peace. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gray.

Din email-adress: