Sökning: "Gunilla Annell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Annell.

  1. 1. ”Pennor mot Paddor”

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Gunilla Annell; Anne Liedholm; [2016]
    Nyckelord :barnsyn; dokumentation; förskola; gestaltning.;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur de fyra förskollärarna som medverkar i studien använder sig av dokumentation och hur den gestaltar sig i verksamheten. Vi vill i den här studien undersöka vad förskollärarnas barnsyn har för inverkan på dokumentationen i förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gunilla Annell.

Din email-adress: