Sökning: "Gunnel"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Gunnel.

 1. 1. Dagbok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Gunnel Sthen; [2017-10-18]
  Nyckelord :Konsthantverk; Textilkonst; jacquard; porslinslera; papper; väva ihop;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Min gamle vän Elin" : En sociolingvistisk studie av bruket av adjektivets e-form

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Gunnel Persson; [2017]
  Nyckelord :Adjective; gender inflection; sociolinguistics; questionnaire study;

  Sammanfattning : In the definite form an adjective in Swedish can end in either -a or -e, with the e-form being used in writing especially with masculine reference together with nouns of the n-gender. For a long time, however, there has been some variation in usage, so that the e-form is sometimes also employed with female reference or together with nouns of t-gender. LÄS MER

 3. 3. Läkarprofessionens påverkan av New Public Management En kvalitativ studie inom den offentliga sjukhusvården

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Laurina Ehres; Gunnel Jern; Lovisa Widén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Måluppfyllelse i läsning i årskurs 3 - vilka insatser krävs? : En kvalitativ studie om lärares perspektiv på läsundervisning och måluppfyllelse i läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Croon; Mimmi Ivarsson; Gunnel Skoglund Persson; [2017]
  Nyckelord :förebyggande arbete; läsundervisning; läsutveckling; måluppfyllelse; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. Studien har fokuserat på förebyggande arbete, identifiering av elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning i årskurs 3 samt insatser som görs. LÄS MER

 5. 5. Ett digitalt läromedel för barn med lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ruth Eriksson; Luis Galaz Miranda; [2016]
  Nyckelord :Digital Learning Resources; learning to read; Reading difficulties; Web application; Java EE; Text to Speech; PrimeFaces.; Digitalt läromedel; Läsinlärning; Lässvårigheter; Webbapplikation; Java EE; Talsyntes; Primefaces.;

  Sammanfattning : Den digitala tidsåldern förändrar samhället. Ny teknik ger möjligheter att framställa och organisera kunskap på nya sätt. Tekniken som finns i skolan i dag, kan även utnyttjas till att optimera lästräningen till elever med lässvårigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gunnel.

Din email-adress: