Sökning: "Gustav Adolfs Torg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Gustav Adolfs Torg.

 1. 1. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Wiles; [2016]
  Nyckelord :rum; utemiljö; rumsskapande element; upplevelse; ljusförhållanden; Gustav Adolfs Torg;

  Sammanfattning : Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga platsens exkluderande och inkluderande förmåga : utifrån fysiska element på Gustav Adolfs torg i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Aneljung; Joanna Ederyd; [2015]
  Nyckelord :exkluderande design; inkluderande design; offentlig plats; torg; hostile architecture; excluding design; including design;

  Sammanfattning : Offentliga platser har i uppgift att vara öppna för allmänheten, men ändå har exkluderande design givits större utrymme på offentliga platser världen över och så även i Sverige. I uppsatsen undersöktes exkluderande och inkluderande design genom en kvalitativ fallstudie bestående av en inventering och ett flertal observationer vid Gustav Adolfs torg i Malmö. LÄS MER

 3. 3. A research about Digital social networks influence in Urban spaces, Case study – Stortorget, Lilla torg & Gustav Adolfs torg in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Mohana murugan Periannan; [2012]
  Nyckelord :Social networking; Optional activities; WIFI internet; urban squares; social interaction; Place making.;

  Sammanfattning : This paper sets out the role of social media that can influence the people to stay connected via social networking for meeting up in public spaces. People increasingly use gadgets like laptop and mobile to stay connected for virtual interaction in outdoors. LÄS MER

 4. 4. Musikhjälpen, välgörande folkbildning : en produktion med två ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Chi-Pei Lei; [2011]
  Nyckelord :Musikhjälpen; basarer; radio; folkbildning; välgörenhet; givande och reciprocitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar meningsskapande och värderingar utifrån Musikhjälpen. Musikhjälpen är ett projekt som sker i samarbete mellan Sveriges Radio, Radiohjälpen och Sveriges Television. Det är alltså främst ett radioprogram som sänds i sex dygn i sträck för att dels informera, dels samla in pengar till ett specifikt ändamål. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter den andre : - en studie av Malmös offentliga rum och stråk som mötesplats

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Alexandra Möllerström; [2009]
  Nyckelord :offentliga rum; malmö; den andre; möte; mötesplats; stråk; flanör; livsstil;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att studera och analysera hur möten mellan olika människor och livsstilar sker på offentliga plaster och stråk i centrala Malmö. Examensarbetet belyser begreppen offentligt rum, möten, livsstil, identitet och försöker ge svar på varför det är viktigt att människor med olika bakgrund och kultur möts, och vad det kan få för konsekvenser om möten inte sker, samt hur stadens offentliga rum kan utformas för att gynna sådana möten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gustav Adolfs Torg.

Din email-adress: