Sökning: "Gymnasieexamen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Gymnasieexamen.

 1. 1. Nyanlända och lärande - framgångsfaktorer för att lyckas på nationella program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Damm; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; nyanländas lärande; gymnasiet; nationella program; språkintroduktion;

  Sammanfattning : Det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar att hitta sätt för att pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får en likvärdig utbildning, som de enligt lagstiftning har rätt till. Frågor som rör nyanlända elevers utbildning har börjat höras mer i den allmänna skoldebatten. LÄS MER

 2. 2. Att vara ung och anställningsbar : En kvalitativ studie om hur arbetslösa ungdomar uppfattas vara anställningsbara ur ett  kommunalt arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Thorsén; Sara Liljegren; [2016]
  Nyckelord :labour market programs; youth unemployment; upper secondary school diploma; employability; arbetsmarknadsåtgärd; ungdomsarbetslöshet; gymnasieexamen; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i förhållande till den totala arbetslösheten, i landet, hög och är en av svenska regeringens högst prioriterade frågor inom arbetsmarknadspolitiken. För att komma in på arbetsmarknaden idag måste du visa dig anställningsbar. LÄS MER

 3. 3. Proximalzonsteori, en möjlig metod mot fungerande grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :John Krüger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godkänt och genomfört gymnasiearbete är en förutsättning för att kunna erhålla gymnasieexamen. Gymnasiearbetet inbegriper att eleven kan planera, genomföra, analysera och redovisa ett vetenskapligt arbete. LÄS MER

 4. 4. Tre år och sedan ut

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Dalal Esho; Erik Deliér; [2016]
  Nyckelord :Felval; Doxa; Studievägledning; Gymnasium; Careership;

  Sammanfattning : Författarna undersöker i denna C-uppsats hur studie- och yrkesvägledare ser på den treåriga gymnasieskolan utifrån frågeställningarna: Hur ser studievägledarna på elevers förutsättningar att göra ett tillfredsställande gymnasieval? Hur ser studievägledarna på gymnasieskolans flexibilitet i fråga om att hantera felval? Vilka uppfattningar finns bland studievägledare om fördelar och nackdelar med en längre gymnasietid än tre år? Studien är utförd med en kvalitativ metod och resultatet analyseras med hjälp av careershipsteorin kompletterad av Bourdieus begrepp doxa. Resultatet visar att vägledarna anser att det är svårare för praktiskt sinnade elever att ta sig igenom gymnasiet på ett tillfredsställande vis samt att gymnasieexamen anses mer av ett självändamål bland vägledare på gymnasiet än på Komvux. LÄS MER

 5. 5. Hur ska vi göra det här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Svensson; Victor Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Studie- och yrkesvägledning; Språkintroduktion; KASAM; Kapital;

  Sammanfattning : För att kunna etablera sig på arbetsmarknaden har en gymnasieexamen blivit nästintill ett måste. Av de nyanlända elever som kommer till Sverige efter sju års ålder är endast 44 procent behöriga att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gymnasieexamen.

Din email-adress: