Sökning: "Gymnasieexamen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Gymnasieexamen.

 1. 1. ”Vi vill ju alla att de kommer ut, förhoppningsvis med en gymnasieexamen men framförallt som lite helare människor” : En kvalitativ studie av heltidsmentorers upplevelser om sin roll för elevers lärande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elin Nilsson; Kajsa Stina Söderström; [2018]
  Nyckelord :heltidsmentorer; mentorskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie valt att studera heltidsmentorers olika upplevelser och syn på sin roll i gymnasieskolan. Särskilt med fokus på hur de uppfattar sin roll i samspelet mellan elev, lärare och innehållet i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända och lärande - framgångsfaktorer för att lyckas på nationella program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Damm; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; nyanländas lärande; gymnasiet; nationella program; språkintroduktion;

  Sammanfattning : Det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar att hitta sätt för att pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får en likvärdig utbildning, som de enligt lagstiftning har rätt till. Frågor som rör nyanlända elevers utbildning har börjat höras mer i den allmänna skoldebatten. LÄS MER

 3. 3. Att vara ung och anställningsbar : En kvalitativ studie om hur arbetslösa ungdomar uppfattas vara anställningsbara ur ett  kommunalt arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Thorsén; Sara Liljegren; [2016]
  Nyckelord :labour market programs; youth unemployment; upper secondary school diploma; employability; arbetsmarknadsåtgärd; ungdomsarbetslöshet; gymnasieexamen; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i förhållande till den totala arbetslösheten, i landet, hög och är en av svenska regeringens högst prioriterade frågor inom arbetsmarknadspolitiken. För att komma in på arbetsmarknaden idag måste du visa dig anställningsbar. LÄS MER

 4. 4. Proximalzonsteori, en möjlig metod mot fungerande grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :John Krüger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godkänt och genomfört gymnasiearbete är en förutsättning för att kunna erhålla gymnasieexamen. Gymnasiearbetet inbegriper att eleven kan planera, genomföra, analysera och redovisa ett vetenskapligt arbete. LÄS MER

 5. 5. Tre år och sedan ut

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Dalal Esho; Erik Deliér; [2016]
  Nyckelord :Felval; Doxa; Studievägledning; Gymnasium; Careership;

  Sammanfattning : Författarna undersöker i denna C-uppsats hur studie- och yrkesvägledare ser på den treåriga gymnasieskolan utifrån frågeställningarna: Hur ser studievägledarna på elevers förutsättningar att göra ett tillfredsställande gymnasieval? Hur ser studievägledarna på gymnasieskolans flexibilitet i fråga om att hantera felval? Vilka uppfattningar finns bland studievägledare om fördelar och nackdelar med en längre gymnasietid än tre år? Studien är utförd med en kvalitativ metod och resultatet analyseras med hjälp av careershipsteorin kompletterad av Bourdieus begrepp doxa. Resultatet visar att vägledarna anser att det är svårare för praktiskt sinnade elever att ta sig igenom gymnasiet på ett tillfredsställande vis samt att gymnasieexamen anses mer av ett självändamål bland vägledare på gymnasiet än på Komvux. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gymnasieexamen.

Din email-adress: