Sökning: "Gynnar"

Visar resultat 1 - 5 av 1037 uppsatser innehållade ordet Gynnar.

 1. 1. Att kasta sig ut - ett examensarbete om komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2016-09-28]
  Nyckelord :komposition; kreativitet; folkmusik; hardangerfela; fiol;

  Sammanfattning : Att kasta sig ut är ett examensarbete där jag undersöker komposition i folkmusikstil med hjälp av de två instrumenttyperna hardangerfela/fiol samt piano. Syftet är att träna upp min kompositionsförmåga och hitta musikaliska verktyg för detta, samt undersöka vad som hämmar respektive gynnar en kompositionsprocess, i det här fallet min egen. LÄS MER

 2. 2. Förvärvsarbetares målsättningar och motivation till motion - En undersökning ur ett självbestämmande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alexandra Ahnger; Linda Frisk; Matilda Jakobsson Blom; [2016-08-16]
  Nyckelord :Behovstillfredsställelse; fysisk aktivitet; motion; motivation; målsättning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet och motion är något som studier har visat gynnar människans fysiska och mentala hälsa. Människan behöver aktivera sig fysiskt för att må bra, men ofta saknas motivationen och motionen uteblir. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors omvårdnad – vad har betydelse för patientens säkerhet vid läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katalin Lepizsán; [2016-06-07]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Läkemedelshantering; Läkemedelsutdelning; Läkemedelsavvikelser; Läkemedelshanteringsfel; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador orsakar lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom hospatienten. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är definitionen av patientsäkerhetföljande: skydd mot vårdskada. LÄS MER

 4. 4. Utomhusundervisningens betydelse för elevers matematiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Andersson; Nicole Sandström; [2016]
  Nyckelord :elever; fördelar; nackdelar; lek; lärare; matematik; motivation; utomhusundervisning; utveckling;

  Sammanfattning : Abstract I detta arbete behandlas sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning i matematik i årskurserna F-3. Syftet med detta arbete är att synliggöra utomhusundervisningens betydelse för elevers lärande och utveckling i matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Studiehandledning på förstaspråk: ett stöd för flerspråkiga elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Arij Abdul Rahman; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Studiehandledning; Modersmål; Förstaspråk; Arij; Abdul Rahman; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Socialt samspel; Lärarutbildning; Examensarbete;

  Sammanfattning : Dagens skola möter en stor del elever med utländsk bakgrund som sedan tidigare har med sig annat språk, andra erfarenheter och andra kunskaper än vad övriga eleverna har när de kommer in i den svenska skolan. En del av de här eleverna klarar inte skolans mål och uppnår inte kunskapskraven som ska uppnås i kunskapsmålen enligt läroplanen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gynnar.

Din email-adress: