Sökning: "Händelseanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Händelseanalys.

 1. 1. Debriefing inom förlossningsvården - barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Christersdotter; Lisa Gustafsson; [2014-09-30]
  Nyckelord :debriefing; barnmorskor; förlossningsvård; traumatiska vårdsituationer; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans arbete inom förlossningsvården inträffar olika akuta obstetriska vårdsituationer som kan innebära risk för både den födande kvinnans och barnets hälsa och liv. Dessa situationer kan medföra att barnmorskan utsätts för risken att drabbas av emotionell stress. LÄS MER

 2. 2. Lex Maria och dess betydelse för patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Ekenström; Matilda Arnesson; [2013]
  Nyckelord :Lex Maria; Patient safety; Care; Emergency hospital; Lex Maria; Patientsäkerhet; Omvårdnad; Akutsjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lex Maria är ett avvikelsehanteringssystem vars mål är främjandet av patientsäkerheten. All hälso- och sjukvårdspersonal har anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. I samband med Lex Maria-anmälan ska händelseanalys genomföras och nya åtgärder tillämpas. LÄS MER

 3. 3. ATT LÄRA GENOM MISSTAG : en studie av händelseanalyser efter avvikelserapporter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Klara Gynnerstedt; Elin Svantesson; [2012]
  Nyckelord :Avvikelse; omvårdnadsarbete; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från det att hälso- sjukvårdlagen antogs i Sverige år 1982 har patientsäkerheten varit en aktuell och omdiskuterad fråga. En viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet är att vårdpersonalen rapporterar avvikelser. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsförslag i olycksutredningar : Skapande och implementering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sanna Aronsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag många verksamheter där människor tillsammans med befintlig teknik bildar komplexa system som ska samverka på ett effektivt men ändå säkert sätt. Trots verksamhetens höga säkerhetskrav kan en olycka eller incident ändå ske, och denna kan då bli föremål för en utredning för att hitta de bakomliggande orsakerna till händelsen. LÄS MER

 5. 5. Avvikelserapportering och säkerhetskultur inom svensk sjukvård : en jämförelse mellan vårdcentraler

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Cecilia Wahlund; [2009]
  Nyckelord :patientsäkerhet; avvikelserapportering; avvikelsehantering; säkerhetskultur; MTO; riskanalys; händelseanalys;

  Sammanfattning : Sjukvården är en komplex organisation där människor och teknik ska samspela för att kunna ge en bra och säker vård. Ibland går något snett som i värsta fall kan leda till att en patient kan komma till skada. När en individ utsätts för en undvikbar skada i vården kallas det för en vårdskada. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Händelseanalys.

Din email-adress: