Sökning: "Hållbar utveckling östersjön"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hållbar utveckling östersjön.

 1. 1. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maja Bladh; [2018]
  Nyckelord :övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Sammanfattning : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. LÄS MER

 2. 2. Fossiliserade frön för en bra Antropocen : Action-arkeologi för hållbarhet och miljö med förslag för applicering i svenska landskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :John Lind; [2017]
  Nyckelord :archaeology; action archaeology; sustainability; sustainable development; anthropocene; environment; environmental management; NIMBY; resilience; heritage; conservation; Baltic sea; arkeologi; hållbarhet; hållbar utveckling; resiliens; antropocen; kulturarv; naturarv; Östersjön; fjällen; odlingslandskap;

  Sammanfattning : This paper deals with issues on how archaeology might participate in transdisciplinary research andwork towards sustainable development. Three main themes are explored based on sustainabilitywork mainly from Stockholm Resilience Centre and previous archaeological texts about theutilisation of archaeology for environmental benefits. LÄS MER

 3. 3. Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar på svenskt vatten och dess potentiella bidrag till hållbar utveckling i Östersjön : En kvalitativ undersökning av fritidsbåtsägares syn på förbudet och förslag för ökad efterlevnad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Arnstedt; Frida Tullsson; [2016]
  Nyckelord :Baltic Sea; Black water; Sewage; Eutrophication; Plesure craft; Leisure boat; Prohibition; Septic tank; Sustainability; Sustainable development; Fritidsbåt; Förbud; Hållbar utveckling; Hållbarhet; Septiktank; Toalettavfall; Östersjön; Övergödning;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens samhälle är att säkerställa hållbar utveckling, vilket ingick i FN:s sjunde milleniemål med måldatum 2015. Östersjön är ett särskilt känsligt innanhav med en hotad biologisk mångfald och en utbredd övergödningsproblematik. LÄS MER

 4. 4. En jämförande kolonnstudie av två reaktiva dualfilters egenskaper som långvarig fosforfälla i enskilda avlopp - En jämförelse av dualfiltrena Polonite® -Sorbulite® och AOD-Hyttsand

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Matilda Gustafsson; Hanna Nordin Von Platen; [2016]
  Nyckelord :Eutrofiering; enskilda avloppsavloppsanläggningar; reaktiva filtermaterial; dualfilter; Polonite®; Sorbulite®; AOD; Hyttsand;

  Sammanfattning : Eutrofieringen av Östersjön är omfattande och ses i dag som ett av områdets allvarligaste föroreningsproblem. Orsaken till detta är en förhöjd näringsbelastning av kväve och fosfor. Den ökade näringsbelastningen beror på att de naturliga flödena av dessa näringsämnen har rubbats, vilket är en direkt följd av urbaniseringen. LÄS MER

 5. 5. Falu gruva och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karl-Markus Ansnaes; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Falu gruva; Miljöbalken; Efterbehandlingsåtgärder; Sulfiddioxid;

  Sammanfattning : AbstractFalu Copper Mine and Sustainable DevelopmentKarl-Markus AnsnaesFalu copper mine was Sweden’s oldest mine industry which lasted for almost a thousand years. Throughout the history its area has been vastly contaminated by sulfur oxide. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hållbar utveckling östersjön.

Din email-adress: