Sökning: "Hållbar utveckling östersjön"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Hållbar utveckling östersjön.

 1. 1. Fossiliserade frön för en bra Antropocen : Action-arkeologi för hållbarhet och miljö med förslag för applicering i svenska landskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :John Lind; [2017]
  Nyckelord :archaeology; action archaeology; sustainability; sustainable development; anthropocene; environment; environmental management; NIMBY; resilience; heritage; conservation; Baltic sea; arkeologi; hållbarhet; hållbar utveckling; resiliens; antropocen; kulturarv; naturarv; Östersjön; fjällen; odlingslandskap;

  Sammanfattning : This paper deals with issues on how archaeology might participate in transdisciplinary research andwork towards sustainable development. Three main themes are explored based on sustainabilitywork mainly from Stockholm Resilience Centre and previous archaeological texts about theutilisation of archaeology for environmental benefits. LÄS MER

 2. 2. Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar på svenskt vatten och dess potentiella bidrag till hållbar utveckling i Östersjön : En kvalitativ undersökning av fritidsbåtsägares syn på förbudet och förslag för ökad efterlevnad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Arnstedt; Frida Tullsson; [2016]
  Nyckelord :Baltic Sea; Black water; Sewage; Eutrophication; Plesure craft; Leisure boat; Prohibition; Septic tank; Sustainability; Sustainable development; Fritidsbåt; Förbud; Hållbar utveckling; Hållbarhet; Septiktank; Toalettavfall; Östersjön; Övergödning;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens samhälle är att säkerställa hållbar utveckling, vilket ingick i FN:s sjunde milleniemål med måldatum 2015. Östersjön är ett särskilt känsligt innanhav med en hotad biologisk mångfald och en utbredd övergödningsproblematik. LÄS MER

 3. 3. Falu gruva och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karl-Markus Ansnaes; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Falu gruva; Miljöbalken; Efterbehandlingsåtgärder; Sulfiddioxid;

  Sammanfattning : AbstractFalu Copper Mine and Sustainable DevelopmentKarl-Markus AnsnaesFalu copper mine was Sweden’s oldest mine industry which lasted for almost a thousand years. Throughout the history its area has been vastly contaminated by sulfur oxide. LÄS MER

 4. 4. Rederiers hantering av nya miljökrav : En studie om Birka Cruises, Tallink Silja och Viking Lines arbete med ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Annika Ahlström; Marianna Moreira; Sabrina Fernandes; [2014]
  Nyckelord :Sustainable development; sulphur directive; SECA; The Baltic Sea; shipping; LNG; scrubbers; Marine Gas Oil; Hållbar utveckling; svaveldirektivet; SECA; Östersjön; rederier; LNG; scrubbers; marin gasolja;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how Viking Line, Tallink Silja and Birka Cruises work with economic and environmental sustainability, and also to see how they work with new environmental legislations. In 2015 a new environmental legislation will be introduced, by the name Sulphur directive. LÄS MER

 5. 5. Hållbart fiske i Östersjön : Möjligheter och problem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Brander; [2012]
  Nyckelord :Östersjön; hållbar utveckling; yrkesfiske; miljö; fiskeripolitik; hållbart fiske;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hållbar utveckling östersjön.

Din email-adress: