Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Kärlek på jobbet - Om stigma i organisationer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Sergeeva; [2018-06-14]
  Nyckelord :organisation; stigma; byråkrati; arbetstagare; effektivitet;

  Sammanfattning : På moderna arbetsplatser befrämjas social samvaro mellan kollegor, dåpersonliga relationer anses vara gynnande för organisationen. Näravänskapsrelationer ses fördelaktigt, något som av organisationen främjas närgemenskapsstärkande aktiviteter anordnas. LÄS MER

 2. 2. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 3. 3. Viktiga faktorer för ett innovativt arbetsklimat : En kvalitativ studie om vilka faktorer som främjar respektive motverkar ett innovativt arbetsklimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrika Ljungberg; Josefin Stübner; [2018]
  Nyckelord :Innovation; workplace innovation; culture; climate; creativity; creative climate.; Innovation; arbetsplatsinnovation; kultur; klimat; kreativitet; kreativt klimat.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är det växande intresset för innovation, mer specifikt det som kallas arbetsplatsinnovation. Det handlar om en organisations implementering av nya kombinerade innovationer inom arbetsorganisation, HRM (Human Resource Management) och stödjande teknik. LÄS MER

 4. 4. ATT MOTIVERA GENERATION Y : En fallstudie baserad på hur chefer inom friskvårdsbranschen kan behålla sina unga medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emmie Berglund; Linnéa Bergquist; [2018]
  Nyckelord :Employee turnover; Management; Employee retention; Motivation; Work motivation; Generation Y; Healthcare industry; Personalomsättning; Management; Employee retention; Motivation; Arbetsmotivation; Generation Y; Friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses tillräckligt motiverande för en individ kan leda till att en anställd frivilligt väljer att lämna ett företag, vilket ofta resulterar i höga oförutsägbara personalomsättningskostnader och olägenheter för en verksamhet. Därmed ses bibehållandet av personal, så kallat Employee retention, vara av stor betydelse. LÄS MER

 5. 5. "Det blir ju ett sämre socialt arbete" En intervjustudie om hur socialsekreterare uppfattar att hög personalomsättning och personalbrist påverkar klientarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Nilsson; Sara Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Socialsekreterare; socialtjänst; personalomsättning; personalbrist; klientarbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare som utför myndighetsutövning inom socialtjänsten uppfattar att hög personalomsättning och personalbrist påverkar det administrativa klientarbetet och klientkontakten. För att besvara syftet genomfördes halvstrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hög personalomsättning.

Din email-adress: