Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Kärlek på jobbet - Om stigma i organisationer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Sergeeva; [2018-06-14]
  Nyckelord :organisation; stigma; byråkrati; arbetstagare; effektivitet;

  Sammanfattning : På moderna arbetsplatser befrämjas social samvaro mellan kollegor, dåpersonliga relationer anses vara gynnande för organisationen. Näravänskapsrelationer ses fördelaktigt, något som av organisationen främjas närgemenskapsstärkande aktiviteter anordnas. LÄS MER

 2. 2. ATT MOTIVERA GENERATION Y : En fallstudie baserad på hur chefer inom friskvårdsbranschen kan behålla sina unga medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emmie Berglund; Linnéa Bergquist; [2018]
  Nyckelord :Employee turnover; Management; Employee retention; Motivation; Work motivation; Generation Y; Healthcare industry; Personalomsättning; Management; Employee retention; Motivation; Arbetsmotivation; Generation Y; Friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses tillräckligt motiverande för en individ kan leda till att en anställd frivilligt väljer att lämna ett företag, vilket ofta resulterar i höga oförutsägbara personalomsättningskostnader och olägenheter för en verksamhet. Därmed ses bibehållandet av personal, så kallat Employee retention, vara av stor betydelse. LÄS MER

 3. 3. GLÄDJE – är det samma för alla? En studie om värdeord och värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Adolfsson; Helena Fredling; [2017-08-30]
  Nyckelord :kultur; företagskultur; värdeord; värderingar; antaganden; normer; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och analysera ledningens och medarbetarnas syn på värderingsfrågor och företagskulturen i en större organisation. Vi ville undersöka hur välledningsgruppens syn överensstämmer med medarbetarnas, studien utgår alltså frånledningsgruppens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Personalomsättning – Är rädslan berättigad?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustaf Ljung; Lukas Thermaenius; [2017]
  Nyckelord :Personalomsättning; Dysfunktionell Funktionell; Flexibla anställningar; Stagnation; Kompetensväxling och Millennials.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med undersökningen är att studera huruvida samspelet mellan hot och möjligheter kan kopplas till en organisations personalomsättning och hur medvetna organisationerna är kring de olika effekterna som personalomsättning medför. För att sedan ställa detta mot litteratur inom området för att kunna ge en djup bild om hur dagens personalomsättning ser ut för att hjälpa organisationer förstå fenomenet bättre. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hög personalomsättning.

Din email-adress: