Sökning: "Högskolan i Kalmar lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Högskolan i Kalmar lärare.

 1. 1. En studie i arbetssätt för distansstudier på högskola och universitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Oskar Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Institutionen för kommunikation och design; Distansutbildning; e-learning; distansmöten; Adobe Acrobat Connect; Flexibelt lärande.;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker distansutbildningar vid Högskolan i Kalmar, på Institutionen för kommunikation och design (IKD). Dels tas det upp hur IKD jobbar med distansstudier idag men även hur distansutbildning fungerar och hur man kan förbättra denna. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares syn på lärare-elev-relationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Carleson; [2009]
  Nyckelord :pedagogik; socialt samspel; lärare-elev-relationen;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att ta reda på lärares syn på lärare-elev-relationen. I min rapport belyser jag vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation, hur en god relation etableras, vilken betydelse en god lärare-elev-relation har, samt vilka hinder och svårigheter som lärarna upplever sig ha för att kunna etablera goda elevrelationer. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematik i förskoleklass - åk 3. : - Vad påverkar lärares arbetssätt?

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Baier; [2009]
  Nyckelord :Manipulatives; concrete materials; investigating teaching; preschool up to the third school year.; Laborativ matematik; laborativt material; konkret material; undersökande arbetssätt; årskurs F- 3.;

  Sammanfattning :  SAMMANFATTNINGArbetets syfte var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar lärare att använda eller inte använda laborativt material i sin matematikundervisning i förskoleklass till och med årskurs 3.Laborativ matematik innebär i detta arbete matematiklektioner där lärare och elever tar hjälp av någon form av konkret material, både vardagsmaterial och pedagogiskt material för att förstå och lösa problem inom ämnesområdet matematik. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares motivationsarbete : Att skapa livslång förståelse för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Pettersson; Mikael Åberg; [2009]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; motivation; idrott; idrottslärare;

  Sammanfattning :  Flera forskningsstudier visar att barn och ungdomar i dagens samhälle inte är tillräckligt fysisk aktiva. Detta påverkar även elevers motivation för ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Individualisering - Ett nödvändigt ont eller? : En enkätstudie av 45 lärares inställning till individualisering i undervisningen.

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Otterstam; [2009]
  Nyckelord :individualisering; inställning; Vygotskij; Dewey; Kolb;

  Sammanfattning : Individualisering är ett begrepp som blivit allt vanligare i dagens skolor. I läroplanerna kan man tydligt läsa att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov och förutsättningar vilket inte är lätt då variationen av behov och förutsättningar kan vara mycket stor i en klass. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Högskolan i Kalmar lärare.

Din email-adress: